اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی



این پژوهش باهدف شناسائی تاثیر روابط سیاسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران برکیفیت اقلام تعهدی و سپس رابطه متغیرهای حسابداری کلیدی شرکتهای دارای روابط سیاسی با کیفیت اقلام تعهدی انجام گرفته است

style="text-align: justify;" > شرح مختصر:
style="text-align: justify;" > این پژوهش باهدف شناسائی تاثیر روابط سیاسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران برکیفیت اقلام تعهدی و سپس رابطه متغیرهای حسابداری کلیدی شرکتهای دارای روابط سیاسی با کیفیت اقلام تعهدی انجام گرفته است . روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است. نتایج حاصل از این تحقیق در قلمرو زمانی پنج ساله 1384 تا 1388 نشان می دهد که وجود رابطه سیاسی در شرکتهای نمونه ،منجر به کاهش کیفیت اقلام تعهدی می گردد.همچنین نتیجه آزمون فرضیه ها مبین آن است که شاخص کیفیت اقلام تعهدی با متغیرهای اندازه موسسه حسابرسی،شاخص سودآوری ،و اهرم مالی رابطه مستقیم وبا اندازه شرکتهای دارای روابط سیاسی رابطه معکوس دارد. نهایتا هیچ شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای تغییر حسابرس ، تغییر مدیریت و رشد فروش با کیفیت اقلام تعهدی در این پژوهش مشاهده نگردید.
style="text-align: justify;" > فهرست مطالب
style="text-align: justify;" > چكیده
style="text-align: justify;" > مقدمه
style="text-align: justify;" > مبانی نظری پژوهش
style="text-align: justify;" > نظامهای اقتصادی مبتنی بر روابط
style="text-align: justify;" > کیفیت اقلام تعهدی وروابط سیاسی
style="text-align: justify;" > پیشینه پژوهش
style="text-align: justify;" > دوره پژوهش و نمونه آماری
style="text-align: justify;" > متغیرهای پژوهش
style="text-align: justify;" > متغیر وابسته
style="text-align: justify;" > متغیرهای مستقل
style="text-align: justify;" > فرضیه های تحقیق
style="text-align: justify;" > تجزیه و تحیل داده ها و آزمون فرضیه ها
style="text-align: justify;" > آماره های توصیفی
style="text-align: justify;" > نرمال بودن متغیرهای وابسته
style="text-align: justify;" > مدل کیفیت اقلام تعهدی
style="text-align: justify;" > آنالیز واریانس
style="text-align: justify;" > نتیجه گیری و پیشنهادات
style="text-align: justify;" > منابع


اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی


اقتصاد مبتنی بر روابط


روابط سیاسی


کیفیت اقلام تعهدی


اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی

اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت ...

اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی

اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی دسته: حسابداری بازدید: 6 بارفرمت ...

اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی

اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی دسته: حسابداری بازدید: 9 بار فرمت ...

بررسي رابطه ميان شاخص مديريت سود و سطح سود …

... اقتصاد مبتنی بر روابط ... و روابط سیاسی بر کیفیت ... بر کیفیت اقلام تعهدی در ...

اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی

شرح مختصر: این پژوهش باهدف شناسائی تاثیر روابط سیاسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق ...

آخرین مطالب - feedblog.xyz

اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام ... روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی;

dehkadefile.rozblog.com - دهکده فایل

اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام ... درصدی در مقابل اقلام تعهدی ...

پر فروش ترین فایل ها - 4kia.ir

عنوان مقاله: اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی فرمت فایل: word تعداد ...

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی 2

... 2- نظریات مبتنی بر r&d یا اقتصاد ... ، با وارد نمودن سرمایه انسانی مشتمل بر آموزش و ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

رشته اقتصاد; رشته علوم سیاسی; ... و فرض در مورد روابط ... شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی ...

بررسي رابطه ميان شاخص مديريت سود و سطح سود …

... اقتصاد مبتنی بر روابط ... و روابط سیاسی بر کیفیت ... بر کیفیت اقلام تعهدی در ...

آخرین مطالب - feedblog.xyz

اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام ... روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی;

dehkadefile.rozblog.com - دهکده فایل

اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام ... درصدی در مقابل اقلام تعهدی ...

پر فروش ترین فایل ها - 4kia.ir

عنوان مقاله: اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی فرمت فایل: word تعداد ...

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی 2

... 2- نظریات مبتنی بر r&d یا اقتصاد ... ، با وارد نمودن سرمایه انسانی مشتمل بر آموزش و ...

سایت پوکر با پول واقعی

اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام ... روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی;

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

رشته اقتصاد; رشته علوم سیاسی; ... و فرض در مورد روابط ... شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی ...

دانلود تاثیر صفات شخصیتی بر رضامندی روابط

اقتصاد; مذهب; فرهنگ ... شخصيتي بر رضامندي روابط ... این پرسشنامه دارای 50 سوال بوده و هدف آن ...

پیشینه ومبانی نظری تحقیق کیفیت اقلام تعهدی

... اقلام تعهدی ,دانلود پروژه و ... کیفیت اقلام تعهدی ... بالا برده و علاوه بر اینکه ...

پیشینه ومبانی نظری تحقیق کیفیت اقلام تعهدی

پیشینه ومبانی نظری تحقیق کیفیت اقلام تعهدی ... تحقیق کیفیت اقلام تعهدی ,دانلود مقاله و ...

پیشینه ومبانی نظری تحقیق کیفیت اقلام تعهدی

پیشینه ومبانی نظری تحقیق کیفیت اقلام تعهدی ... تحقیق کیفیت اقلام تعهدی ,دانلود مقاله و ...

رابطة بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در …

... سود مبتنی بر اقلام تعهدی ... مدیریت کیفیت اقلام تعهدی ... استادیار اقتصاد ...

مدیریت سود و تأثیر کیفیت سود بر سودآوری آتی …

... سود مبتنی بر داده های حسابداری شامل کیفیت اقلام تعهدی ... و تأثیر کیفیت سود بر ...

تأثیر رقابت بازار محصول بر روی معیارهای مختلف کیفیت

جستجو در مقالات دانشگاهی و ... کیفیت سود مبتنی بر اصول حسابداری شامل کیفیت اقلام تعهدی ...

ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری اقلام تعهدی

... را مبتنی بر ... کیفیت اقلام تعهدی و ارتباط ... بر اقلام تعهدی و ...

اخبار سیاسی - جدیدترین و آخرین اخبار سیاسی

آخرین و جدیدترین اخبار سیاسی. ... مشکلات فعلی اقتصاد به نبود مدیریت ... و ترامپ بر سر ...

تاثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود شرکت های …

مفهوم کیفیت سود مبتنی بر ... پیش‌بینی روابط بین اقلام تعهدی و ... مجموعه علوم سیاسی و روابط ...

بانک صادرات ایران - مفهوم کیفیت سود و روش های …

... روش مبتنی بر ... که کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه ... که ث با ت اقلام تعهدی و جریان ...

درصد اقلام تعهدی - danesh.dmk.ir

... مبتنی بر اقلام تعهدی درصدی ... تاکید بر اقلام تعهدی و ... "کیفیت اقلام تعهدی و سود ...

مقاله حسابداری - اقلام تعهدی

... مقاله نگاهی بر اقتصاد ایران ... اقتصاد سیاسی ... تشکیل دهنده اقلام تعهدی غیرمستقیم ...