«اصالة الصّحة»یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایرانقوانین هر جامعه‌ای بر پایه عقاید و عرف و عادت مرسوم و سنن آن جامعه استوار است

dir="RTL" style="text-align: justify;" > قوانین هر جامعه‌ای بر پایه عقاید و عرف و عادت مرسوم و سنن آن جامعه استوار است. عناوین و اصطلاحاتی كه قوانین كشور ما از عرف جامعه خود مخصوصاً از قواعد مربوط به احكام اسلامی و قواعد متداول در السنة فقها پذیرفته است، بسیار زیاد است كه از جمله آنها می‌توان قاعده یا اصل صحت (اصالة الصحّة) را نام برد. این اصل كه در فقه شیعه مقام ارجمندی دارد در كتاب‌های بسیاری از فقهاء شیعه دربارة آن سخن رفته و در موارد متعددی به آن استناد گردیده و فقه اهل سنت نیز با آن ناآشنا نمی‌باشد.
dir="RTL" style="text-align: justify;" > در قوانین ایران نیز اصل یاد شده كاربرد فراوانی داشته و مواد متعددی از قوانین ما نیز براساس این اصل تنظیم و تصویب گردیده است و آنچه كه عمدتاً در این نوشته مورد بحث قرار می‌گیرد كلیاتی راجع به اصل صحت و ضرورت و تأثیر آن در قوانین است. علی‌هذا از سابقه تاریخی و ماهیت آن و همچنین اصل صحت در شبهه حكمی و موضوعی و تعارض استصحاب با اصل صحت و اصل صحت در فقه اهل سنت نیز به لحاظ مناسبت آنها با موضوع تحقیق سخن خواهد رفت. همچنین اصل صحت و كاربرد آن در تفسیر قراردادها و اصل صحت در قانون مدنی ایران مباحث دیگری از این نوشته را تشكیل می‌دهد.
dir="RTL" style="text-align: justify;" > بخش اول این بررسی، شامل تعریف و كلیاتی در باب ضرورت اصل صحت و در بخش دوم به سابقة تاریخی اصل صحت اشاره خواهد شد. ماهیت اصل صحت بخش سوم و ادله صحت، بخش چهارم و اصل صحت در شبهه حكمی و موضوعی نیز بخش پنجم این نوشته را تشكیل می‌دهد. در بخش ششم از تعارض اصل صحت با استصحاب در بخش هفتم از تأثیر اصل صحت در تفسیر قراردادها سخن خواهد رفت. در بخش هشتم، از اصل صحت در فقه اهل سنت و در بخش نهم از اصل صحت در قانون مدنی و رویة قضایی بحث خواهد شد و سرانجام در بخش دهم نتایج كلی بحث و بررسی دربارة اصل صحت بیان خواهد شد.

فهرست مطالب

dir="RTL" style="text-align: justify;" > مقدمه
dir="RTL" style="text-align: justify;" > بخش اول
dir="RTL" style="text-align: justify;" > « تعریف و ضرورت اصل صحت»
dir="RTL" style="text-align: justify;" > بخش دوم:
dir="RTL" style="text-align: justify;" > سابقة تاریخی (حقوق تطبیقی)
dir="RTL" style="text-align: justify;" > بخش سوم:
dir="RTL" style="text-align: justify;" > «ماهّیت اصل صحت»
dir="RTL" style="text-align: justify;" > بخش چهارم:
dir="RTL" style="text-align: justify;" > «اصل صحت و شبهة حكمی و موضوعی»
dir="RTL" style="text-align: justify;" > بخش پنجم:
dir="RTL" style="text-align: justify;" > «تعارض اصل صحت و استصحاب»
dir="RTL" style="text-align: justify;" > بخش ششم:
dir="RTL" style="text-align: justify;" > «ادلّه اصل صحت»
dir="RTL" style="text-align: justify;" > بخش هفتم:
dir="RTL" style="text-align: justify;" > «اصل صحت در تفسیر قراردادها»
dir="RTL" style="text-align: justify;" > بخش هشتم:
dir="RTL" style="text-align: justify;" > «اصل صحت در فقه اهل سنت و سایر مذاهب»
dir="RTL" style="text-align: justify;" > بخش نهم:
dir="RTL" style="text-align: justify;" > «اصل صحت در قانون مدنی و رویة قضایی»
dir="RTL" style="text-align: justify;" > بخش دهم:
dir="RTL" style="text-align: justify;" > «نتیجه تحقیق و بررسی»
dir="RTL" style="text-align: justify;" > منابع


«اصالة الصّحة»یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران


اصالة الصّحة


اصل صحت قراردادها


حقوق ایران


«اصالة الصّحة»یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران

«اصالة الصّحة»یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 70 بار

«اصالة الصّحة»یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران

«اصالة الصّحة»یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 3 بارفرمت ...

«اصالة الصّحة»یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران 1

به دانلود پروژه و پایان نامه خوش آمدید. وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر ...

«اصالة الصّحة»یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران 1

... «اصالة الصّحة»یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران 1 ...

مقالات حقوقی: «اصالة الصّحة» یا اصل صحت قراردادها در حقوق ...

اسفند 1391 و فروردین 1392 - شماره 138; دی و بهمن 1391، سال پنجاه و چهارم - شماره 136 و 137

اصل صحت - nabfile.rozblog.com

اصل صحت دسته: فقه و حقوق ... 37 اصل صحت یا اصاله الصحه که ... سایت نویسی حرفه ای در ایران .

دانلود پایان نامه در مورد بررسی قاعده فقهی اصاله

اصل صحت اصاله الصحه ... از صحت در قاعده اصاله الصحه یا ... تربیتی در حقوق ایران و ...

بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل

بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب دسته: فقه و حقوق ... حرفه ای در ایران .

مرجع

۷۶۶- اصاله الصحه یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران . بخش دوم و پایانی توفیق عرفانی . ۷۶۷ ...

مرجع

۷۸۹- اصاله الصحه یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران ... ۷۶۶- اصاله الصحه یا اصل صحت قراردادها ...

اصل صحت - nabfile.rozblog.com

اصل صحت دسته: فقه و حقوق ... 37 اصل صحت یا اصاله الصحه که ... سایت نویسی حرفه ای در ایران .

دانلود پایان نامه در مورد بررسی قاعده فقهی اصاله

اصل صحت اصاله الصحه ... از صحت در قاعده اصاله الصحه یا ... تربیتی در حقوق ایران و ...

بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل

بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب دسته: فقه و حقوق ... حرفه ای در ایران .

مرجع

۷۶۶- اصاله الصحه یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران . بخش دوم و پایانی توفیق عرفانی . ۷۶۷ ...

مرجع

۷۸۹- اصاله الصحه یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران ... ۷۶۶- اصاله الصحه یا اصل صحت قراردادها ...

توفیق عرفانی - پایگاه مجلات تخصصی نور

«اصالة الصحة» یا اصل صحت قراردادها در ... «اصالة الصّحة» یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران.

نمایه موضوعی مقالات و مطالب 100 شماره ماهنامه …

4ـ «اصاله الصحه» یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران (52 و 53) عرفانی، ...

وکالت آن لاین - اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون …

... ( اصالت الصحه))یا اصالت ... مراد از صحت در قاعده اصاله الصحه ... اصل صحت در تمام ...

پرتال جامع علوم انسانی - کانون 1383 شماره 53

... «اصالة الصحة» یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران. ... بررسی مفهوم اقامتگاه در حقوق مدنی ...

اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون مدني - حقوقی و …

تاریخچه مجلس در ایران; ... از صحت در قاعده اصاله الصحه یا لزوم ... اصل صحت در تمام ...

نمایه موضوعی مقالات و مطالب 100 شماره ماهنامه …

4ـ «اصاله الصحه» یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران (52 و 53) عرفانی، ...

پرتال جامع علوم انسانی - کانون 1383 شماره 53

... «اصالة الصحة» یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران. ... بررسی مفهوم اقامتگاه در حقوق مدنی ...

وکالت آن لاین - اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون …

... ( اصالت الصحه))یا اصالت ... مراد از صحت در قاعده اصاله الصحه ... اصل صحت در تمام ...

«اصالة الصّحة»یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران - …

قوانین هر جامعه‌ای بر پایه عقاید و عرف و عادت مرسوم و سنن آن جامعه استوار است. عناوین و ...

اجرای قراردادها - ewer.ir

«اصالة الصّحة»یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: ...

پاورپوینت قراردادها

«اصالة الصّحة»یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: ...

بررسی اولویت‌ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید …

بررسی اولویت‌ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش در ... حرفه ای در ایران .

اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون مدني - حقوقی و …

تاریخچه مجلس در ایران; ... نمونه قراردادها و پیمان ... حقوق جزا; حقوق ...

پاورپوینت بررسی معماری مسجد آیا صوفیا

... سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران . تازه ...

مدیریت كیفیت در شركت مارلیك سان

شركت مارلیك سان در سال 1365 به منظور تولید انواع میل بادامك خودرو تأسیس و با تجهیز كارگاههای ...