پروژه حسابداری مالی شرکت تولید ماکارونی وابسته به کارخانه اشی مشیشركت هدیه شمال در تاریخ 13372 تحت شماره 2430 با سرمایة 00000010 ریال در ادارة ثبت شركتهای تولیدی وابسته به ثبت رسیده است

شركت هدیه شمال در تاریخ 13/3/72 تحت شماره 2430 با سرمایة 000/000/10 ریال در ادارة ثبت شركتهای تولیدی وابسته به ثبت رسیده است.
موضوع شركت: تاسیس و احداث كارخانه تولید انواع ماكارونی به استناد و موافقت نامه اصولی صادره توسط اداره كل صنایع استان گیلان و سرمایه گذاری در سایه شركتها یا افراد حقیقی و اشخاص حقوقی حسب مورد صادرات و واردات كالاهای مجاز و تولیدات كارخانه.
عمده فعالیت شركت تولید انواع ماكارونی:
ظرفیت تولید شركت طبق موافقت اصولی صنایع 1250 تن در سال مربوط كه عطف به تقاضا نامة مورخ 25/4/74 ش با اصلاح پروانه بهره برداری با توجه به بررسی های بعمل آمده بشرح ذیل مورد موافقت اداره كل صنایع استان گیلان قرار گرفت.
1ـ ظرفیت تولید 2500 تن در سال در یك شیفت كاری
2ـ زیر بنا1920 متر
3ـ سرمایه ثابت 000/250/531 ریال
4ـ ارزش ماشین آلات000/118150 ریال
5ـ برق 200 كیلو وات
6ـ تعداد پرسنل 51 نفر
در حال حاضر كارخانه در یك شیفت كاری از ساعت 6 صبح الی 15 بعد ازظهر فعال است و روزانه به میزان 5 تا 7 تن ماكارونی تولید می شود. میزان مواد اولیه مصرفی شامل آرد كه حدوداً به همین میزان است و دیگر مواد افزودنی شامل ویتامینها و نمك و غیره( میزان سایر مواد افزودنی 5% در هزار میباشد) مواد بسته بندی نیز 200 تا 300 كیلو جهت بسته بندی در روز می باشد.
از سال 77 تا 1374، میزان 98 درصد محصولات تولیدی در بخش صادرات مصرف شده و از سال 79 تاكنون این میزان به 85% سهم صادرات و155 سهم مصرف داخلی رسیده است.
ـ عمده صادرات به كشورهای همسایه ارمنستان، ازبكستان و آذربایجان شوروی می باشد.
ارزش ریالی هر كیلو ماكارونی در بخش صادرات 5200 ریال می باشد كه معادل 65 سنت می باشد هزینه گمرك و حمل و نقل و دیگر عوارض در بخش صادرات بابت هر كیلو ماكارونی در حدود 2000 ریال می باشد كه خالص درآمد فروش هر كیلو ماكارونی در حدود 3200 ریال خواهد بود.
كه این رقم در بخش مصرف داخلی به میزان 2600 ریال خواهد بود.
ـ تولید ماكارونی در بسته های 600 گرمی به ارزش 1450 ریال و 450 گرمی به ارزش 1200 ریال و 900 گرمی به ارزش 2300 ریال می باشد.
صورت ریز دارائیهای ثابت ( اموال ماشین آلات و تجهیزات ) به قیمت تمام شده:

ساختمان و تاسیسات 826/471/901 ریال
ابزار و ادوات تولیدی و صنعتی 955/177/35 ریال
وسایط نقلیه 000/192/41 ریال
اموال و اثاثه اداری و تولیدی 360/824/51 ریال
ماشین آلات، دستگاه چهار سیلندر 000/753/46 ریال
ماشین آلات، سه سیلندر 800/724/34 ریال
ماشین آلات ، دستگاه اتوماتیك 000/170/15 ریال
ماشین آلات، فرازن 000/500/4 ریال
ماشین آلات ماكارونی 000/750/5 ریال
ماشین آلات اتوماتیك 000/100/41 ریال
ماشین آلات كد زن 000/000/9 ریال
ماشین آلات پرس 500/105/2 ریال
ماشین آلات بسته بندی 000/000/115 ریال
ماشین آلات قالبها 000/404/60 ریال
ـــــــــــــــــــــــــــ
441/105/440/1 شامل جمع كل
1ـ تهیه صورتهای مالی
صورت های مالی با مقاصد عمومی عبارت است از آن دسته از صورت های مالی كه برای پاسخگویی به نیازهای استفاده كنندگانی تهیه می شود كه در موقعیت دریافت گزارشهای متناسب با نیازهای اطلاعاتی خاص خود نیستند. صورتهای مالی با مقاصد عمومی شامل آن دسته از صورتهای مالی است كه به طور جداگانه یا همراه با سایر گزارشهای منتشر شده جهت استفاده عموم از قبیل گزارش سالانه ارائه می شود. مفاد این بیانیه برای صورتهای مالی تلفیقی گروه واحدهای تجاری نیز كاربرد دارد ولی برای اطلاعات مالی میان دوره فشرده كاربرد ندارد.
فهرست مطالب
تاریخچه گروه شركت های تولیدی اشی مشی
قابلیتهای تولیدی در گروه تولیدی اشی مشی
تكنولوژی ساخت بطری PET و نوشابه
از افتخارات
گزارشات مربوط به شركت تولید ماكارونی هدیه شمال وابسته به كارخانه اشی مشی
صورت ریز دارائیهای ثابت ( اموال ماشین آلات و تجهیزات ) به قیمت تمام شده
1ـ تهیه صورتهای مالی
2ـ هدف صورتهای مالی
مسئولیت صورتهای مالی
اجزای تشكیل دهنده صورتهای مالی
صورتهای مالی كارخانه هدیه شمال
صورتحساب سود و زیان
«شركت مواد غذایی هدیه شمال»
موضوع فعالیت طبق اساسنام:
عمده فعالیت شركت
رشت شهر، صنعتی،كارخانه هدیه شمال
سیستم سند هزینه
تنظیم سند هزینه
وضعیت مالی، عملكرد مالی و انعطاف پذیری مالی
خصوصیات كیفی اطلاعات مالی
رابطه بین خصوصیات كیفی اطلاعات مالی
وسائل اداری
محاسبه سرمایه در گردش مورد نیاز
هزینه حقوق و دستمزد كاركنان تولید
هزینه استهلاك
پیش بینی فروش
محاسبه سود وام بانكی
فصل سوم: حسابداری كمكهای بلاعوض دولت
شناخت كمكهای بلاعوض دولت:
نحوة انعكاس كمك بلاعوض دولت در ترازنامه
ترازنامه
شركت هدیه شمال
كارت مشسخصات حقوق و دستمزد كاركنان


پروژه حسابداری مالی شرکت تولید ماکارونی وابسته به کارخانه اشی مشی


پروژه حسابداری مالی


شرکت تولید ماکارونی


پروژه حسابداری مالی شرکت تولید ماکارونی وابسته به کارخانه ...

پروژه حسابداری مالی شرکت تولید ماکارونی وابسته به ... وابسته به کارخانه اشی مشی ...

پروژه حسابداری مالی شرکت تولید ماکارونی وابسته به کارخانه ...

پروژه حسابداری مالی شرکت تولید ماکارونی وابسته به کارخانه اشی ... وابسته به كارخانه اشی مشی

دانلود پروژه مالی شرکت اشی مشی

... مالی شرکت اشی مشی پروژه ... های تولید ماکارونی وابسته به ... مالی شرکت تولید کارخانه ...

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع گروه شرکت

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری ... تولید ماکارونی وابسته به ... به کارخانه اشی مشی: شرکت ...

پروژه مالی شرکت تولید ماکارونی وابسته به کارخانه اشی مشی ...

... پروژه مالی شرکت تولید ماکارونی وابسته به کارخانه اشی مشی ... پروژه مالی شرکت اشی مشی ...

پروژه مالی شرکت تولید ماکارونی وابسته به کارخانه اشی مشی ...

... پروژه مالی شرکت تولید ماکارونی وابسته به کارخانه اشی ... وابسته به کارخانه اشی مشی.

پروژه مالی شرکت تولید ماکارونی وابسته به کارخانه اشی مشی ...

... پروژه مالی شرکت تولید ماکارونی وابسته به کارخانه اشی ... تولید ماکارونی وابسته به ...

پروژه مالی شرکت تولید ماکارونی وابسته به کارخانه اشی مشی ...

پروژه مالی شرکت تولید ماکارونی وابسته به کارخانه اشی ... کارآموزی رشته حسابداری، اشی مشی ...

پروژه مالی شرکت اشی مشی

پروژه مالی شرکت اشی مشی دسته: حسابداری ... پروژه مالی شرکت اشی مشی ... تمایل اقدام به ...

پروژه مالی* شرکت تولید کارخانه اشی مشی شمال :: رز …

... پروژه مالی شرکت تولید کارخانه اشی مشی شمال دسته: حسابداری فرمت فایل: ... حسابداری ...

پروژه مالی شرکت تولید ماکارونی وابسته به کارخانه اشی مشی ...

... پروژه مالی شرکت تولید ماکارونی وابسته به کارخانه اشی ... تولید ماکارونی وابسته به ...

پروژه مالی شرکت تولید ماکارونی وابسته به کارخانه اشی مشی ...

پروژه مالی شرکت تولید ماکارونی وابسته به کارخانه اشی ... کارآموزی رشته حسابداری، اشی مشی ...

پروژه مالی شرکت اشی مشی

پروژه مالی شرکت اشی مشی دسته: حسابداری ... پروژه مالی شرکت اشی مشی ... تمایل اقدام به ...

پروژه مالی* شرکت تولید کارخانه اشی مشی شمال :: رز …

... پروژه مالی شرکت تولید کارخانه اشی مشی شمال دسته: حسابداری فرمت فایل: ... حسابداری ...

دانلود پروژه مالی شرکت تولید کارخانه اشی مشی شمال

... پروژه مالی شرکت اشی مشی ... مالی شرکت تولید ماکارونی هدیه شمال وابسته به کارخانه اشی ...

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شرکت اشی مشی - ایران پروژه

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شرکت اشی مشی. ... به شرکت تولید ماکارونی ... مالی کارخانه ...

پروژه مالی شرکت اشی مشی

... پروژه مالی شرکت اشی مشی / ... به دانلود پروژه و پایان نامه خوش آمدید. ... دانلود پروژه و پایان ...

پروژه حسابداری مالی شرکت تولید ماکارونی وابسته به کارخانه ...

... ماکارونی وابسته به کارخانه اشی ... پروژه حسابداری مالی شرکت تولید ماکارونی وابسته به ...

پروژه مالی شرکت اشی مشی

پروژه مالی شرکت اشی مشی دسته: ... پروژه مالی شرکت اشی مشی دسته: حسابداری ... با توجه به زمان 93 ...

برچسب حسابداری - دانلود انواع فایل

... مقاله تحقیق پروژه ... گردش شرکت که به صورت کالا ... و وقفه در تولید به علت ...

پروژه مالی شرکت تولید ماکارونی وابسته به کارخانه اشی مشی ...

پروژه مالی شرکت تولید ماکارونی وابسته به کارخانه اشی ... تولیدی اشی مشی شرکت گیلان ...

دانلود پروژه حسابداری مالی شرکت تولید ماکارونی وابسته به ...

پروژه حسابداری مالی شرکت تولید ماکارونی وابسته به کارخانه اشی مشی: ... شده را به دقت وارد ...

پروژه مالی شركت اشی مشی

تاریخچه گروه شرکت های تولیدی اشی مشی: شرکت سهامی ... ,پروژه مالی شركت اشی مشی ... ساخته و به ...

یادگاری - پروژه مالی حسابداری

شرکت تولید ماکارونی هدیه شمال وابسته به کارخانه اشی مشی ... پروژه مالی شرکت اشی مشی, پروژه ...

پروژه مالی شرکت تولید ماکارونی هدیه شمال وابسته به کارخانه ...

سایر پروژه مالی حسابداری ... مالی شرکت تولید ماکارونی هدیه شمال وابسته به کارخانه اشی مشی

پروژه مالی شرکت اشی مشی - bestofday.ir

پروژه مالی شرکت اشی مشی ... ماکارونی وابسته به کارخانه اشی ... تولید ماکارونی در ...

پروژه مالی شركت اشي مشي | فروشگاه آسان پروجکت

دانلود پروژه مالی شرکت اشی مشی ... شرکت تولید ماکارونی هدیه شمال وابسته به کارخانه اشی مشی ...

مركز پروژه های دانشجویی -- ایران پاس irpas.ir

پروژه مالی شرکت تولید ماکارونی هدیه شمال وابسته به کارخانه اشی ... پروژه مالی حسابداری شرکت ...

برچسب پروژه مالی شرکت اشی مشی - فایلوو

پروژه مالی شرکت اشی مشی در 41 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه مالی شرکت اشی مشی - تک داک

پروژه کارآفرینی ... حسابداری (٥۳) برق و الکترونیک (٤٦) پزشکی (٤٥) مدیریت (٤٥) ... پروژه مالی ...