نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقاربتحقیق حاضر مى کوشد بر گوشه اى از نظام حقوق مالى اقارب در فقه وحقوق مدنى ایران پرتو اندازد

تحقیق حاضر مى کوشد بر گوشه اى از نظام حقوق مالى اقارب در فقه وحقوق مدنى ایران پرتو اندازد. در این تحقیق تعاریف مربوط به نفقۀ اقارب در فصل کلیّات مورد بررسی قرار گرفته وسپس مباحث متعدد مربوط به نفقۀ اقارب از قبیل مصادیق صعودی ونزولی اقارب، معیار تعیین نفقه، ترتیب اقارب در پرداخت نفقه، خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب، ضمانت اجراى نفقه اقارب ، تفاوت نفقه زوج با نفقه اقارب و... بحث شده است. در ادامۀ تحقیق برخی موارد کلّی از قبیل ابرا ویا تلف شدن نفقه که میان زوج واقارب مشترک است بررسی و در پایان مباحث نفقۀ اقارب در نظام فقهی وحقوقی اسلامی با نظام غربی( کامن لاو) مقایسه شده است.
فهرست مطالب
چكیده1
فهرست مطالب... 2
مقدمه. 4
فصل اوّل: مفهوم، عناصر، شرایط واوصاف نفقۀ اقارب... 5
گفتار اوّل: تعریف نفقه و حدود آن. 5
مبحث اول: طرح مسأله. 5
گفتاردوم: مبانی نظری.. 5
مبحث اول: نفقه در لغت... 5
مبحث دوم: نفقه در فقه. 5
مبحث سوم:نفقه در قانون. 8
گفتار سوم : تعریف اقارب... 9
مبحث اول:تبیین مسأله. 9
گفتار سوّم: مصادیق اقارب... 9
مبحث اول: نفقه پدر و مادر و اجداد:10
مبحث دوم: خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب:10
مبحث سوم: ضمانت اجرای نفقه اقارب:11
مبحث چهارم: تفاوت مفهوم نفقه اقارب در قانون با جامعه. 16
گفتار پنجم: خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب... 17
گفتار ششم: میزان تعیین نفقه. 19
گفتار هفتم: مصارف تداوی وازدواج ودیون اقارب... 19
فصل دوّم: اجرای الزام به انفاق وضمانت اجرای آن. 20
گفتار اوّل: ضمانت اجراى نفقه اقارب... 20
مبحث اول : ضمانت اجراى مدنى.. 20
مبحث دوم: ضمانت اجراى کیفرى.. 20
مبحث سوم: ضمانت اجرای نفقه اقارب:21
گفتار دوّم : تفاوت نفقه زوج با نفقه اقارب... 21
گفتار سوّم : نفقه اقارب دین است یا مواسات ؟. 22
مبحث اول: تکلیف نفقه از زمان تقدیم درخواست منفق علیه تا زمان صدور حکم دادگاه23
مبحث دوم: مسئولیت پدر نسبت به انفاق فرزندان بعد از حکم دادگاه به انفاق.. 25
فصل سوّم: احکام کلّی مشترک بین نفقۀ زوجه واقارب... 26
فصل سوّم: احکام کلّی مشترک بین نفقۀ زوجه واقارب... 26
گفتار اوّل: ابرا،اتلاف و اختلافات ناشی از نفقه. 26
مبحث اول: ابرای نفقه. 26
مبحث دوم: اتلاف نفقه. 26
مبحث سوم: اختلافات در نفقه. 26
گفتار دوّم: هدیه دادن به خویشاوندان‏. 26
گفتار سوّم: برخی موارد متفرقه مربوط به نفقۀاقارب در قانون مدنی ایران. 27
فصل چهارم: مقایسه نفقۀ اقارب در نظام حقوقی کامن لاو با نظام حقوقی ایران. 28
فصل چهارم: مقایسه نفقۀ اقارب در نظام حقوقی کامن لاو با نظام حقوقی ایران. 28
گفتار اوّل: کلّیات نفقۀ اقارب در حقوق کامن لاو. 28
گفتار دوّم: نهاد ویژه‌حمایت از کودک.. 29
گفتار سوّم: ضمانتهاى اجرایى نفقه اقارب در کامن لاو. 29
گفتارچهارم: تفاوتهاى حقوق ایران و کامن لاو در خصوص نفقه اقارب... 31
منابع. 34


نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب


نفقه


نفقه اقارب


تمکین


بیمه مالی


بیمه اجتماعی


خانواده


نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب

نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب دسته: ... نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب ,دانلود پروژه و ...

نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب

نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب دسته: ... نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب دسته: ...

نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب

نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب دسته: ... نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب ,دانلود مقاله و ...

نگاهي حقوقي به تأمين نفقه اقارب - پروژه ها

نگاهی حقوقی به تأمین نفقه ... نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب. عنوان تحقیق: نگاهی حقوقی ...

نگاهي حقوقي به تأمين نفقه اقارب - پروژه ها

نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب عنوان تحقیق: نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقاربفرمت فایل: ...

نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب 1

... حقوقی به تأمین نفقه ... به نفقۀ اقارب در فصل کلیّات مورد بررسی قرار, نگاهی حقوقی به تأمین ...

نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب

نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب ... تعلق نفقه به اقارب:10. ... اقارب در نظام حقوقی کامن لاو ...

نفقه اقارب - پروژه ها - takbook.com

نگاهی حقوقی به تأمین نفقه ... نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب. عنوان تحقیق: ...

بيمه اجتماعي - پروژه ها - takbook.com

نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب. عنوان تحقیق: نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقاربفرمت فایل: ...

نفقه - پروژه ها - takbook.com

نفقه - پروژه ... این حکم قانون مدنی مبتنی بر دلایل متعددی به شرح ذیل می باشد: ...

نفقه - پروژه ها - takbook.com

نفقه - پروژه ... این حکم قانون مدنی مبتنی بر دلایل متعددی به شرح ذیل می باشد: ...

بيمه مالي - پروژه ها - takbook.com

نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب. عنوان تحقیق: نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقاربفرمت فایل: ...

تمکين - پروژه ها - takbook.com

نگاهی حقوقی به تأمین نفقه ... نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب. عنوان تحقیق: ...

نگاهی حقوقی به تأمین نفقه در پیشگیری از طلاق - …

نگاهی حقوقی به تأمین نفقه ... در این نوشتار در پاسخ به این سؤالات، به مفهوم نفقه، نیازهای ...

وکالت آن لاین - اجزاء نفقه اقارب در قانون مدنی ایران

نگاهی به حقوق و ... چون علّت تأمین نفقه اقارب همان ... در نظام حقوقی ما جزئی از نفقه ...

آثار حقوقی طلاق به درخواست زوج ( قسمت دوم ) | شبکه …

نفقــۀ ایام عده یکی دیگر از حقوقی که زوج هنگام طلاق زوجه ... و قانونی زوجه با ذکر «نفقه ...

نفقه زن | شبکه اجتماعی حقوقدانان

... هریك از زن و مرد است وبا ازدواج زن وشوهر داراى حقوق وتكالیفى نسبت به یكدیگر مى شوند وهر ...

نفقه اقارب - سایت حقوقی دادیاری

بررسی خرید و فروش در فضای مجـــازی از دیدگاه حقوقی; چگونه سفته را وصول کنیم ...

دانلود رایگان مقاله بررسی نفقه زوجه و افراد واجب …

نگاهی حقوقی به تامین نفقه اقارب - دانلود فایل ... دانلود نگاهی حقوقی به تامین نفقه اقارب ...

وکالت آن لاین - اجزاء نفقه اقارب در قانون مدنی ایران

آزمون های حقوقی | بانک قوانین ...

وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی 1

... است كه نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است , وضعیت حقوقی ...

نقد و نگاهی حقوقی بر لایحه جدید قانون حمایت از حقوق ...

... ظرف پنج سال به تأمین قاضی ... نفقه زوجه ‌ ای که به موجب ... نگاهی حقوقی بر ...

نقد و نگاهی حقوقی بر قانون جدید حمایت از حقوق …

نقد و نگاهی حقوقی بر ... پنج سال به تأمین قاضی ... در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان ...

ابتکارات و نوآوری های قانون جدید حمایت از خانواده

نقد و نگاهی حقوقی بر ... پنج سال به تأمین قاضی ... در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان ...

گلبرگ اندیشه - حق مالکیت زن در قانون، فقه …

... شده به این معنی که تامین ... به اقارب او ... حقوقی است که دین اسلام به زن ...

نفقه در قانون مدنی - maghalenab.rozblog.com

اجزاء نفقه اقارب در ... نگاهی حقوقی به تأمین نفقه ... نگاهی به قانون مدنی در موارد ...

بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در …

بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران ... به دانلود پروژه و پایان نامه خوش ...

موسسه حقوقی عدل فردوسی - نگاهی به حقوق …

نگاهی به حقوق مصرف ... مشاوره‌ای و حقوقی به مصرف ... رسمی مطالبه نفقه همسر و اقارب چگونگی ...

وبلاگ حقوقی نیما جهانشیری - نقد و نگاهی حقوقی بر …

نقد و نگاهی حقوقی بر ... نفقه نسبت به کودکان ... در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان ...

آرمان - پروژه ها - takbook.com

در این پاورپوینت به صورت زیبا درس ۲۵ تاریخ معاصر ایران توضیح داده ایم. عنوان درس: ...