مقاله سازمان یادگیرندهتعاریفمفهوم یادگیری سازمانی به لحاظ زمانی قبل از سازمان یادگیرنده توسعه داده شده است تحقیق محققین پیرامون یادگیری سازمانی زمینه ساز شکل گیری نظریه سازمان یادگیرنده بوده است

مقدمه:
کنکاش دانش یک وظیفه است، این توصیه چهارده قرن پیش توسط پیامبر اکرم(ص) توصیه شده است و حال کاربرد وسیعی برای کسب و کار سازمان دارد. تغییر و تحول در سازمانهای امروزین به قدری سریع، چندجانبه، پیچیده و فراگیر است که سازمانها بدون پیش بینی، همگامی و تطابق با آن قادر به ادامه حیات، رشد، بالندگی و توسعه نمی باشند. تا دو دهه قبل، سازمانهای زیادی در صحنه رقابت داخلی می‌توانستند با پیگیری اهداف کمی و فرا اقتصادی، سازمانها به حیات خود ادامه دهند، اما با بین المللی شدن رقابت و اهمیت یافتن اهداف کیفی و فرا اقتصادی، سازمانها دیگر بدون توسعه قادر به ادامه حیات نمی‌باشند و توسعه و پیشرفت آنها بدون واکنش مناسب و پاسخ آگاهانه به شرایط محیطی متحول و پویا ممکن نیست. برنامه‌های بهبود مداوم که امروزه نقل محافل مدیریتی است، به سرعت در تمام سازمانها گسترده می‌شوند. مدیران به این امید چنین برنامه‌هایی را، که بعضاً هزینه‌های گزافی را نیز به سازمان تحمیل می‌کنند، در دستور کار خود قرار می‌دهند که بتوانند در سازمان توان رقابت در بازار جهانی و مقاومت در برابر پیچیدگی های روز افزون را ایجاد کنند.
نظریه سازمانهای یادگیرنده، سعی می‌کند جواب این مسائل را پیدا کند.

بسیاری از مدیران از فهم این حقیقت اساسی که بهبود مداوم نیاز به تعهد سازمان به یادگیری مداوم دارد، عاجزند. به منظور ایجاد ذهنیت در سازمان جهت شروعی جدید، ذکر این نکته ضروری است که تعهدات مدیران به سازمان از مهمترین پایه های اساسی موضوع مورد بحث به شمار می آید و در صورت عدم وجود چنین تعهدی، طی مراحل بعدی با مشکل مواجه خواهد شد.
تعاریف:
مفهوم یادگیری سازمانی به لحاظ زمانی قبل از سازمان یادگیرنده توسعه داده شده است. تحقیق محققین پیرامون یادگیری سازمانی زمینه ساز شکل گیری نظریه سازمان یادگیرنده بوده است. یادگیری سازمانی بطور فزاینده ای در میان سازمانهایی که به افزایش مزیت رقابتی، نوآوری و اثربخشی علاقمندند، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. آر جریس و شون یادگیری سازمانی را به عنوان «کشف و اصلاح خطا» تعریف می‌کنند. به نظر فایول و لایلزیادگیری سازمانی فرایند بهبود اقدامات از طریق دانش و شناخت بهتر است.
نکته اساسی که در مرور تعاریف ارائه شده برای یادگیری سازمانی به چشم می خورد، اینست که در دیدگاههای جدیدتر یادگیری سازمانی مستقیماً در زمینه سازمان تعریف می شود. دلیل عمده این امر  شکل گیری نظریه سازمان یادگیرنده در سالهای اخیر می‌باشد و دقیقاً از این مرحله به بعد تعاریف مربوط به یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده کاملاً به یکدیگر مرتبط می‌شوند و کار محقق در تعیین حوزه هر یک به سهولت  می گراید.
ب ـ یادگیری پیش بینی کننده: یادگیری پیش بینی کننده زمانی اتفاق می‌افتد که سازمان از آینده مورد انتظار می‌آموزد. این نوع یادگیری یک رویکرد «دورنما ـ تفکر ـ عمل» به یادگیری است که به دنبال اجتناب از نتایج و تجربیات منفی از طریق تعریف بهترین فرصتهای آینده و کشف راههایی برای دستیابی به آینده می‌باشد.
شیوه عمل                   انعکاس                  دورنما یا چشم انداز آینده

ج ـ یادگیری ثانویه: این نوع یادگیری همان نوع سوم از دسته بندی آرجریس و شون است که یادگیری سه حلقه‌ای نیز نامیده می‌شود. مارکوارت به پیروی از آرجریس و شون این نوع یادگیری را  «یادگیری در رابطه با یادگیری» تعریف می‌کند. به نظر وی وقتی سازمان در یادگیری ثانویه درگیر می‌شود، اعضایش از زمینه‌های سازمانی قبلی برای یادگیری آگاه می‌شوند. افراد کشف می‌کنند که چه چیزی انجام داده‌اند که یادگیری را تسهیل کرده یا مانع شده است تا بتوانند استراتژی های جدیدی برای یادگیری ابداع کنند.
د ـ یادگیری عملی: یادگیری عملی توسط رجینالد روانز   (Reginald Revans) یکی از معماران اولیه مفهوم سازمان یادگیرنده، مطرح شده است. یادگیری عملی شامل کار بر روی مسائل واقعی، تمرکز  بر یادگیری حاصل شده و به کار بستن واقعی راه حل‌ها می باشد. برای روانز یادگیری بدون عمل اتفاق نمی‌افتد و عملی بدون یادگیری وجود ندارد. معادله یادگیری عبارتست از :
یادگیری = آموزش برنامه‌ریزی شده (به معنی دانش مورد استفاده روزمره) + پرسش (بینش جدید نسبت به انچه تاکنون دانسته نشده است)

در تعریفی که توسط جورج هوبر ارائه شده است،
ویژگیهای سازمان یادگیرنده:
سازمان یادگیرنده درد و عشق آموختن دارد: سازمان یادگیرنده نیاز به آموختن را احساس می‌كند و در پی یادگیری است، سازمان یادگیرنده همچون انسانی است که به علت نیاز، شوق آموختن دارد.
سازمان یادگیرنده کارکنانی یادگیرنده و خلاق دارد: سازمان از طریق کارکنان و اعضایش فرایند یادگیری را تحقق می‌بخشد.
منابع :
♫ تئوری و طراحی سازمان ـ جلد دوم ـ ریچارد دال دفت ـ ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی
♫ رفتار سازمانی ـ جلد سوم ـ استیفن پی. رابینز ـ ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر محمد اعرابی
♫ سازمان های یادگیرنده و پنج فرمان در سازمان های یاد گیرنده – مجله تدبیر
♫ مدیریت پایای سازمان ـ تالیف دكتر ناصر فقهی فرهمند
♫ مدیریت تحول ـ تالیف دکتر اصغر زمردیان ـ انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
♫ مدیریت در آینده ـ تالیف دكتر سلیمان ایرانزاده
♫ نظریه سازمانهای یادگیرنده ـ محمد ابویی اردکان
 ♫ یادگیری سازمانی ـ ژوزف بهنامی
چكیده-----------------------------------------------1
مقدمه------------------------------------------------2
تعاریف----------------------------------------------3
ویژگیهای سازمان یادگیرنده---------------------------------6
انواع یادگیری-------------------------------------------9
زمینه های شکل گیری نظریه سازمان یادگیرنده-------------------14
عوامل مؤثر در ایجاد و رشد سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی------17
فرهنگ و فضای حامی یادگیری-----------------------------19
یادگیری ---------------------------------------------19
پنج فرمان سازمانهای یادگیرنده------------------------------22
نقد نظریه پیتر سنج---------------------------------------23
مدیریت در سازمانهای یادگیرنده-----------------------------24
اندازه‌گیری یادگیری-------------------------------------27
نقش رهبری در سازمانهای یادگیرنده--------------------------29

مقاله سازمان یادگیرنده


سازمان یادگیرنده


یادگیری


سازمان


روانشناسی


سازمان های یادگیردنده


سازمان یادگیرنده


مفهوم تعریف یادگیری


سازمانهای یادگیرنده - پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: تقدم با کدامیک:سازمان یادگیرنده یا مدیریت دانش مولف/مترجم: برگردان: شمس الله جشنی

مقالات ISI سازمان یادگیرنده : 29 مقاله انگلیسی + …

سازمان یادگیرنده در عین اینکه بیانگر توسعه و رشد قابلیت سازمانی است، فرایند یادگیری ضمنی و ...

سازمانهای یادگیرنده - e-modiran.com

ویژگیهای سازمان یادگیرنده : ... انسانی بر مدیریت بحران در سازمان ها; دانلود مقاله ترجمه ...

سازمان‌هاي يادگيرنده :: مقاله در راهكار مديريت

مقاله : «سازمان‌هاي ... سازمان یادگیرنده فرصت یادگیری برای تمامی اعضای خود را فراهم می سازد.

دانلود رایگان ترجمه مقاله سازمان یادگیرنده رفتار …

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده لاتین در رشته مدیریت و اقتصاد در زمینه سازمان یادگیرنده ...

دانلود مقاله نظریه‌ سازمان‌های یادگیرنده

دانلود مقاله نظریه‌ سازمان‌های یادگیرنده‌ مقدمه‌ برنامه‌های‌ بهبود مداوم‌ که‌ امروزه ...

مقاله سازمانهای یادگیرنده؛ پیشتاز خردگرایی

مقاله سازمانهای ... به نظر پیترسنگه الگوهای ذهنی یکی ازقواعد مؤثر سازمان یادگیرنده است که بر ...

SID.ir | بررسي وضعيت ويژگي هاي سازمان هاي …

هدف کلي مقاله حاضر سنجش وضعيت مولفه هاي سازمان هاي يادگيرنده و بررسي رابطه آن با خلاقيت ...

مقاله بررسی رابطه سازمان یادگیرنده و خلاقیت و نوآوری

مقاله بررسی رابطه سازمان یادگیرنده و خلاقیت و نوآوری, در سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، triz ...

مقالات مدیریت - سازمانهای یادگیرنده

سازمان‌های یادگیرنده پدیده‌ای هستند که با شروع دهه 90 میلادی مطرح شدند. علت پدیدار شدن چنین ...

مقالات مدیریت - سازمانهای یادگیرنده

سازمان‌های یادگیرنده پدیده‌ای هستند که با شروع دهه 90 میلادی مطرح شدند. علت پدیدار شدن چنین ...

سازمانهای یادگیرنده - vista.ir

بهبود مداوم‌ که‌ امروزه‌ نقل‌ محافل‌ مدیریتی‌ است‌، به‌ سرعت در تمام‌ سازمانها گسترده ...

دانلود مقاله : سازمان یادگیرنده و اثر آن بر عملکرد …

مقاله isi انگلیسی شماره 41200 - ترجمه شده - موضوع : سازمان یادگیرنده - 6 صفحه - سال انتشار : 2014 - منبع ...

مقاله ترجمه شده : تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

مقاله مدیریت - سال انتشار : 2001 - شامل 9 صفحه pdf انگلیسی و 16 صفحه word ترجمه فارسی

پروژه نظريه‌ سازمان‌هاي‌ يادگيرنده‌ - ایران پروژه

... سازمان‌هاي‌ يادگيرنده‌ ، دانلود مقاله نظريه‌ سازمان ... سازمان‌های‌ یادگیرنده ...

مقاله ISI: تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده ...

عنوان انگلیسی مقاله: On differences between organizational learning and learning organization ترجمه عنوان مقاله: تفاوت بین ...

نظریه‌ سازمان‌ های‌ یادگیرنده

نظریه‌ سازمان‌ های‌ یادگیرنده دسته: مدیریت بازدید: 9 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 67 کیلوبایت ...

مدیریت آموزشی در هزاره سوم - مقاله درباره كاربرد …

- از سازمان یادگیرنده تا ... در راستاي هدف اين مقاله، به نظر مي‌رسد که توجه و عطف به ...

بانک مقالات و پروژه های فارسی - سازمان یادگیرنده

نام: مقاله تبیین ارتباط میان سازمان یادگیرنده و خلاقیت کارکنان : رشته: صنایع و حسابداری

مدیریت آموزشی - سازمان های یادگیرنده قسمت دوم

سازمان یادگیرنده رقابتی را می ... در راستای هدف این مقاله، به نظر می‌رسد که توجه و عطف ...

مدیریت آموزشی - سازمان های یادگیرنده قسمت دوم

سازمان یادگیرنده رقابتی را می ... در راستای هدف این مقاله، به نظر می‌رسد که توجه و عطف ...

سازمانهای یادگیرنده / Learning Organization

سازمان یادگیرنده سازمانی است که عملکردهایش از طریق آگاه شدن و درک بهتر، بهبود ... ترجمه مقاله

مقاله سازمان‌های یادگیرنده [آرشیو] - سایت علمی …

3/6/2009 · قواعد کلی در سازمان‌های یادگیرنده به‌طور کلی در سازمان‌های یادگیرنده پنج قاعده یا فرمان ...

سازمان‌های یادگیرنده بسترآموزش محیط زیست

سازمان‌های یادگیرنده بسترآموزش محیط زیست: فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه ...

مـدیــریـار ... سایت جامع مدیریت - سازمان یادگیرنده و ...

سازمان یادگیرنده و بهره ... در اين مقاله ضمن مقدمه اي دربارة سازمان يادگيرنده و معرفي آن ...

مقاله بررسی مدیریت فرایند محور در سازمان یادگیرنده

مقاله بررسی مدیریت فرایند محور در سازمان یادگیرنده, در ششمین کنفرانس مدیریت دانش (6th Conference on ...

دانا - مقاله (سازمانهای یادگیرنده )

مقاله (سازمانهای ... سازمان‌های یادگیرنده پدیده‌ای هستند که با شروع دهه 90 میلادی مطرح شدند.

مقاله سازمان‌هاي يادگيرنده تحت pdf

مقاله سازمان‌هاي يادگيرنده تحت pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و ...

دانلود مقاله انگلیسی باترجمه فارسی آماده - سازمان یادگیرنده

دانلود مقاله انگلیسی باترجمه فارسی آماده - سازمان یادگیرنده - ترجمه متن انگلیسی به فارسی ...

مدیریت منابع انسانی در سازمانهای یادگیرنده

پس در این مقاله سعی بر آن است كه به بررسی سه ... ایجاد سازمان یادگیرنده با بهره‌گیری از ...