مطالعه در مورد رضایت یا وفاداری مشتریان در بازاربررسی مسائل جاری در بازاریابی بین المللمصرف کنندگان پیش از آنکه چیزی را کسب نمایند، از میان یک فرایند تصمیم گیری عبور می کنند

در این مقاله به بررسی رضایت و وفاداری مشتریان در بازار می پردازیم. همة مدیران از اهمیت حفظ و نگهداری مشتریان آگاهند. همانطورکه می دانیم حفظ و نگهداشتن مشتری قدیمی چهار تا شش برابر کم هزینه تر از ایجاد مشتری جدید است. (موون و مینور، 1386، 344). اخیراً شرکت ها روی وفاداری مشتریان و حفظ آنها تمرکز زیادی کرده اند. به گفتة بسیاری از محققان، یکی از عوامل مهم در وفادارکردن مشتریان، رضایت آنها است. تا آنجا که بسیاری از افراد رضایت را مساوی وفاداری می دانند. این اشتباه بزرگ (برابر دانستن رضایت و وفاداری مشتریان) سالها پیش منجر به شکست جنرال موتورز شد. هدف از این مقاله بررسی جنبه های مختلف رابطة رضایت و وفاداری و تعیین و بررسی عوامل مؤثر بر این رابطه به منظور ارائه راهکارهایی برای استفادة مؤثرتر مدیران از ایجاد رضایت در مشتریان جهت حفظ و وفادارکردن آنها، است.
فهرست مطالب:
چکیده:2
واژگان کلیدی:2
مقدمه:3
پیشنه تحقیق.. 3
بیان مسئله. 4
جنبه های مختلف رابطه رضایت و وفاداری در بازاریابی:8
عوامل اثرگذار بر رابطة رضایت و وفاداری:12
1- هزینه های تغییر (switching costs):12
2- عوامل دموگرافیک:13
3- رضایت کلی (Overal satistaction):13
4- اثر سازگاری Compatibility effect:14
الف- «کیفیت» (quality) مارک... 14
ب- سهولت قضاوت و مقایسه تفاوت های کیفی بین مارکهای مختلف.14
5- سایر عوامل:15
بررسی عوامل موثر بر جلب رضایت مندی و میزان رضایت مشتریان 16
نتیجه گیری:19
منابع مقاله. 20


مطالعه در مورد رضایت یا وفاداری مشتریان در بازار


رضایت


وفاداری


هزینه های تغییر


رضایت کلی


اثر سازگاری


دام رضایت


مطالعه در مورد رضایت یا وفاداری مشتریان در بازار

مطالعه در مورد رضایت یا وفاداری ... مطالعه در مورد رضایت یا وفاداری مشتریان در بازار ...

مطالعه در مورد رضایت یا وفاداری مشتریان در بازار

رضایت وفاداری هزینه های تغییر رضایت کلی ... مطالعه در مورد رضایت یا وفاداری مشتریان در بازار

بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی در وفاداری مشتریان مطالعه ...

... در وفاداری مشتریان مطالعه ... در جلب رضایت و وفاداری ... در بازار یابی ...

روش های مطالعه و بررسی بازار - تحقیقات بازاریابی

... چند بنگاه در بازار همسان یا ... آن‎ها را مورد مطالعه ... رضایت مشتریان به ...

وفاداری مشتری / Customer Loyalty - papyrus.ir

... بر وفاداری مورد ... مطالعه دیگری در این ... در وفاداری مشتریان 3 ...

tadbir va omid dar bimeh - بررسی عوامل موثر بر وفاداری ...

نگهداری و تقویت وفاداری مشتری در راستای محصولات یا ... رضایت و وفاداری مشتریان ... در مورد ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

... برند و رضایت مشتریان (مطالعه ... در مورد رضایت و وفاداری مشتری ... شرکت در بازار. در ...

پارک بازاریابی ایران | افزایش رضایت مشتری و کسب سهم بازار ...

عوامل مورد نظر مشتریان در بازار ... در جذب یا عدم جذب مشتریان ... مورد نظر منجر به رضایت ...

بازاريابي بر اساس وفاداري مشتريان داخلي :: مقاله در

... های بازار و مشتریان ... سطح وفاداری مشتریان ... بخش در مورد میزان رضایت کلی ...

پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند ، وفاداری

... برند، رضایت مشتریان و وفاداری ... با محصول یا خدمت مورد نظر ... سازمان در بازار و ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

... برند و رضایت مشتریان (مطالعه ... در مورد رضایت و وفاداری مشتری ... شرکت در بازار. در ...

پارک بازاریابی ایران | افزایش رضایت مشتری و کسب سهم بازار ...

عوامل مورد نظر مشتریان در بازار ... در جذب یا عدم جذب مشتریان ... مورد نظر منجر به رضایت ...

بازاريابي بر اساس وفاداري مشتريان داخلي :: مقاله در

... های بازار و مشتریان ... سطح وفاداری مشتریان ... بخش در مورد میزان رضایت کلی ...

پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند ، وفاداری

... برند، رضایت مشتریان و وفاداری ... با محصول یا خدمت مورد نظر ... سازمان در بازار و ...

رابطه رفتار اخلاقی فروشنده با رضایت، اعتماد و وفاداری

... اعتماد و وفاداری مشتریان ... رابطه ای در بازار ... کننده و رضایت، وفاداری، گفته ...

بازاریابی رابطه ای و وفاداری مشتریان

... شرکت و مشتریان در بازار هدف ... یا خدمت مورد توجه ... مطالعه وفاداری مشتریان لازم ...

روش تحقیق - بررسی نقش رضایت مشتری دربقا …

... ميزان بازار بيشتري در دست ... در مورد موضوع ... بر رضایت و وفاداری مشتریان اشاره ...

ارزیابی تاثیر برند بر وفاداری مشتریان صنعتی

... به ویژه در بازار ... مشتریان مورد سنجش و تأیید ... که در مطالعه آقاي تیلور و ...

مطالعه بازاریابی رابطه مند و تاثیر آن بر رضایت

مطالعات نشان می‌دهد در بازار بورس رضایت ... در مورد خریداران ... در حفظ وفاداری مشتریان ...

بررسی تاثیر برند داخلی بر رضایت مشتری | پارک …

... جامعه مورد مطالعه ... نتیجه این مقایسه، رضایت یا ... راه های ایجاد وفاداری در مشتریان

مشاوره پايان نامه - دانلود پایان نامه

بررسی ارتباط بین شخصیت برند و وفاداری مشتریان در ... رضایت مشتریان در ... مورد مطالعه: ...

لیست پایان نامه - مدیریت بازاریابی

بررسی ارتباط بین شخصیت برند و وفاداری مشتریان در ... رضایت مشتریان در ... مورد مطالعه: ...

ایجاد وفاداری در مشتریان - aftabir.com

در استراتژی مشتریان، وفاداری برای ... قیمت در بازار ... رضایت مشتری یا آنالیز ...

مقاله بررسی عوامل موثر بر وفاداری الکترونیکی در

... جایگاهی در بازار رقابتی ... و رضایت و در نهایت وفاداری مشتریان ... مهم در مطالعه ...

رضایت و وفاداری مشتری سودآوری سازمان را افزایش می …

ابعاد وفاداری:. مطالعه ... رفتار وفاداری آتی مشتریان و در ... در مورد ارز و بازار ...

بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایت و وفاداری ...

... و وفاداری مشتریان در بازار ... در جامعه مورد مطالعه ... بر رضایت و وفاداری مشتریان ...

هدهدان - وفاداری مشتریان و تاثیر آن در توسعه بازار

وفاداری مشتریان و تاثیر آن در توسعه بازار ... وفاداری، خواست مشتریان یا ... وفاداری مشتری در ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

... (مورد مطالعه :مشتریان ... (وفاداری در بازار gsm با ... موثر بر رضایت و وفاداری مشتریان در ...

ICTna.ir :: وفاداری مشتریان و تاثیر آن در توسعه بازار ...

وفاداری مشتریان و تاثیر آن در توسعه بازار ... وفاداری برای مشتریان در ... مورد مطالعه ...

ایجاد وفاداری در مشتریان - vista.ir

زمانی كه در مورد فاز ... مشخص كننده وفاداری صحیح یا ... بر رضایت مشتریان در صنعت ...