بررسی و مقایسه ی اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر قائم مقام و پس از شهادت ویمیرزا ابوالقاسم فراهانی، فرزند الوزراء میرزا عیسی، معروف به میرزا بزرگ از سادات حسینی و از مردم هزاره فراهان، از توابع اراك بود در سال 1193 هجری قمری به دنیا آمد و زیر نظر پدر دانشمند خود تربیت یافت و علوم متداوله زمان را آموخت

میرزا ابوالقاسم فراهانی، فرزند الوزراء میرزا عیسی، معروف به میرزا بزرگ از سادات حسینی و از مردم هزاره فراهان، از توابع اراك بود. در سال 1193 هجری قمری به دنیا آمد و زیر نظر پدر دانشمند خود تربیت یافت و علوم متداوله زمان را آموخت.
آغاز سلطنت محمدشاه مصادف بود با یك دوره بسیار بحرانی از روابط روس و انگلیس بر سر ایران. (نقل از تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، استاد سعید نفیسی، ص 43) اما ایران به ظاهر نگرانی نداشت چرا كه مردی چون قائم مقام، مصدر قدرت سیاسی وحكومتی بود. تجارب و تسلط او بر اوضاع و احوال سیاسی در حدی بود كه كسی قادر نبود از او باج بستاند.
قائم مقام همه ی اختیاراتی را كه در نظام حكومتی به دست آورده بود، در راه خیر و صلاح كشور به كار برد. اما این شدت عمل و طرز حكومت نه در میان عوامل درباری و حكومتی هواخواه داشت و نه به سوی سیاست های دولتهای استعمارگر بود. توطئه ها، به ثمر نشست. هنوز دو سال از سلطنت محمدشاه نگذشته بود كه به طرزی ناجوانمردانه، مرد بزرگ ادب و سیاست و میهن پرست بلند مرتبه را به قتل رساندند.
جای قائم مقام را به میرزا عباس ایروانی معروف به حاجی میرزا آقاسی دادند. او با نیرنگ و زاهد نمایی شگفتی، سراسر وجود شاه ابله و كودن را تسخیر كرده بود.
دوره صدارت حاج میزرا آقاسی یكی دیگر ازدوره های دشوار اجتماعی برای مردم ایران بود كه شكل خاص خودش را داشت. اوضاع فرهنگی و ادبی ایران پس از شهادت قائم مقام به دلیل رواج صنعت چاپ و تأسیس و گسترش روزنامه نویسی، گسترش سواد خواندن و نوشتن بین مردم و رفتن دانشجویان ایرانی به اروپا تأسیس مدرسه ی دارالفنون و رواج و گسترش ترجمه از زبان های اروپایی به تحول نثر فارسی و رواج ساده نویسی كمك كرد. در پی جنگ های ایران و روس آشنایی ایران با غرب بیشتر و بیشتر شد كه البته این آشنایی با خود آگاهی همراه نبود و این خود زمینه ی ایجاد تحولاتی در زمینه ی موسیقی، داستان نامه نویسی، نمایش و نقاشی و خوشنویسی شد.
فهرست مطالب
مقدمه
سال شمار زندگی
زندگی نامه ی قائم مقام فراهانی
زندگی سیاسی
سیاست
ادبیات
خوشنویسی
برخورد قائم مقام با انگلیس ها
اوضاع سیاسی ایران بعد از شهادت قائم مقام
اوضاع فرهنگی بعد از شهادت قائم مقام
رابطه ایران با كشورهای بیگانه بعد از شهادت قائم مقام
اوضاع ادبی و خوشنویسی بعد از شهادت قائم مقام
اوضاع و وضعیت هنری در رشته نقاشی بعد از قتل قائم مقام
شبیه خوانی و تعزیه
وضعیت موسقی در آن دوره
نتیجه گیری
منابع و مأخذ


بررسی و مقایسه ی اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر قائم مقام و پس از شهادت وی


قائم مقام فراهانی


محمدشاه


حاج میرزا آقاسی


تحولات فرهنگی و ادبی


روابط و آشنایی ایران و اروپا


بررسی و مقایسه ی اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر قائم مقام و پس ...

بررسی و مقایسه ی اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر قائم مقام و پس از ... قائم مقام و پس از شهادت وی ...

بررسی و مقایسه ی اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر قائم مقام و پس ...

بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم داد و ستدها با سودهای مومنتوم ...

تحقیق در مورد بررسی و مقایسه ی اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر ...

تحقیق در مورد بررسی و مقایسه ی اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر قائم مقام و پس ... مقام و پس از شهادت وی.

دانلود تحقیق بررسی و مقایسه ی اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر ...

دانلود تحقیق بررسی و مقایسه ی اوضاع ... پس از شهادت قائم مقام ... اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر ...

دانلود مقاله اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی

دانلود تحقیق بررسی و مقایسه ی اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر قائم مقام فراهانی و پس از شهادت وی.

تحقیق در مورد بررسی و مقایسه ی اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر ...

... بررسی و مقایسه ی اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر قائم مقام و پس از ... فرهنگی بعد از شهادت قائم ...

تحقیق بررسی و مقایسه ی اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر قائم مقام ...

... مقام و پس از شهادت وی. ... بررسی و مقایسه ی اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر قائم مقام و پس از ...

تحقیق بررسی و مقایسه اوضاع سیاسی و… | شبکه …

عنوان کامل: تحقیق بررسی و مقایسه اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر قائم مقام و پس از شهادت وی

مقام - پروژه ها - takbook.com

... بررسی و مقایسه ی اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر قائم مقام و پس از شهادت وی میرزا ابوالقاسم ...

اوضاع - پروژه ها - takbook.com

پایان نامه اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ... ابوالقاسم قائم مقام ...

تحقیق بررسی و مقایسه ی اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر قائم مقام ...

... مقام و پس از شهادت وی. ... بررسی و مقایسه ی اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر قائم مقام و پس از ...

تحقیق بررسی و مقایسه اوضاع سیاسی و… | شبکه …

عنوان کامل: تحقیق بررسی و مقایسه اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر قائم مقام و پس از شهادت وی

مقام - پروژه ها - takbook.com

... بررسی و مقایسه ی اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر قائم مقام و پس از شهادت وی میرزا ابوالقاسم ...

اوضاع - پروژه ها - takbook.com

پایان نامه اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ... ابوالقاسم قائم مقام ...

تحقیق اوضاع سیاسی زمان میرزا ابوالقاسم قائم… | …

اوضاع سیاسی زمان قائم مقام فراهانی2. 2. شرح حال قائم مقام و خانواده ی ... قائم مقام و خانواده وی ...

تحقیق نقش قائم مقام فراهانی در سیاست داخلی و خارجی در عصر ...

... استفاده از راه و رسم ... و شخصیت قائم مقام ... ستاره ی درخشان عصر ...

باتوجه به اوضاع کنونی

تحقیق بررسی و مقایسه اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر قائم مقام و پس از ... اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر ...

تحقیق اوضاع سیاسی زمان میرزا ابوالقاسم قائم… — …

اوضاع سیاسی زمان قائم مقام فراهانی2. 2. شرح حال قائم مقام و خانواده ی ... قائم مقام و خانواده وی ...

تحقیق اوضاع سیاسی زمان میرزا ابوالقاسم قائم مقام

اوضاع سیاسی زمان قائم مقام فراهانی 2 . 2. شرح حال قائم مقام و خانواده ی وی ... بررسی و مقایسه ...

باتوجه به اوضاع کنونی - brooz-news.rzb ...

تحقیق بررسی و مقایسه اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر قائم مقام و پس از ... اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر ...

تحقیق اوضاع سیاسی روزگار میرزا ابوالقاسم قائم

... مقدمه، اوضاع سیاسی زمان قائم مقام ... قائم مقام و خانواده وی. ... 68 سالگی و پس از 37 ...

باتوجه به اوضاع کنونی - abkadu.rzb.atesbr.ir

تحقیق بررسی و مقایسه اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر قائم مقام و پس از ... اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر ...

مقاله بررسی صنایع فرهنگی فرانسه | جستجو | بلاگ …

تحقیق بررسي و مقایسه اوضاع سیاسی و فرهنگي عصر قائم مقام و پس از شهادت ... بررسی صنایع فرهنگی ...

مقاله بررسی بحران هویت فرهنگی | جستجو | بلاگ نیوز

... و مقایسه اوضاع سیاسی و فرهنگي عصر قائم مقام و پس از شهادت ... بررسی بحران هویت فرهنگی ...

استخدامی ویژه(کارفرمای خودتان باشید)

در پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ایرانی و خارجی ، ۸ نمونه از مجتمع های مسکونی ...

دانلود تحقیق و بررسی در مورد زیلو رایگان - پرشین …

تحقیق و بررسی در مورد زیلو عملیات حجاب شهاب سنگ دفاع مقدس توسعه ورزش ادبیات بومی تحقیقات ...

موضوع پایان نامه ادبیات فارسی | مشاوره پایان نامه و

بیست‌وپنج نامه از منشات قائم مقام ... عمده‌ی شعر پس از ... مقایسه و بررسی امثال و ...

مقایسه شکفتن گل با دوره نوجوانی

تحقیق بررسی و مقايسه اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر قائم مقام و پس ... مقام و پس از شهادت وی ...

اریان بلاگفا - تحلیلی بر حیات سیاسی اجتماعی فرهنگی

تحلیلی بر حیات سیاسی اجتماعی فرهنگی ... و این امر پس از شهادت ... با بررسی و مقایسهی ...

مهر 1392 - موضوع پایان نامه - Blogfa

بررسی اوضاع سیاسی سیستان پس از ورود ... قائم مقام و ... بررسی و مقایسه وضعیت موجودی توده های ...