تعلیق اجرای مجازاتالبته زندان اثرات منفی بیشتری برای جامعه و خانواده زندانیان و حتی فرد زندانی دارد؛ چون تنها زندانی نیست كه با رای قاضی گرفتار می‌شود؛ بلكه خانواده و افراد تحت تكفلش هم گرفتار مشكلات فراوان اقتصادی، روحی، روانی و اجتماعی و اخلاقی می‌شوند

در اثر تحولاتی كه در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود كه مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی كه جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه كه در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت كلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یك بیمار اجتماعی می پندارند تا یك عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفكر است كه آن اعتقادی كه در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و كمتر كسی است كه بزهكار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتكب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور كلی مستثنی و دور بداند . با توسعه و نفوذ این طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر كلی پیدا كرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهكار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می كند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفكر و این تحول بوده است كه عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فكر افتاده اند كه شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنكه محكوم علیه خود را با شرایطی كه بوسیله قانون گذار و محكمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه كه برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی كه آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی این نهاد با سایر نهاد های از جمله آزادی مشروط هستیم.
پدیده تعلیق مولود قرن 19 است و در حال حاضر 3 نوع از آن  وجود دارد. 
1- تعلیق اجرای مجازات 2-  تعلیق تعقیب  3-‌ تعلیق صدور حكم محكومیت كه در حال حاضر از میان این 3 نوع تعلیق تنها نوع اول (تعلیق اجرای مجازات)‌ در كشور ما وجود دارد و در موارد 25 تا 36 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. البته در قانون هیچ تعریفی از آن ارائه نشده، ولی می‌توان آن را چنین تعریف كرد. تعلیق اجرای مجازات روش قانونی تعدیل مجازات است كه به موجب آن دادگاه پس از انجام دادرسی و صدور حكم با رعایت شرایطی می‌تواند اجرای مجازاتی را كه در دادنامه قیدكرده برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر بیندازد.
فهرست مطالب:
مقدمه


تعلیق اجرای مجازات


تعلیق اجرای مجازات


تعلیق تعقیب


تعلیق صدور حكم محكومیت


تعلیق


مجازات


حمایت - نخستین روزنامه حقوقی و قضائی کشور - تعلیق اجرای ...

تعلیق اجرای مجازات عبارت از این است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با ...

شرایط تعلیق اجرای مجازات براساس قانون جدید

براساس قانون جدید مجازات اسلامی شرایط تعلیق اجرای مجازات بررسی و تدوین شده که ماده 25 تا 37 ...

تعلیق اجرای مجازات - بیان حق

تعلیق اجرای مجازات عبارت از این است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم علیه با ...

مسائل حقوقی, مشاوره حقوقی,وكيل مهاجرت - تعلیق اجرای مجازات

مسائل حقوقی, مشاوره حقوقی,وكيل مهاجرت - تعلیق اجرای مجازات - مسائل حقوقی, مشاوره حقوقی,آموزش ...

تعلیق اجرای مجازات - وکیل

تعلیق اجرای مجازات ماده 46- در جرائم تعزیری درجه سه تا*شت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط ...

تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار

حکم تعلیق اجرای مجازات ممکن است در موارد خاصی لغو گردیده و مجازات معلق در حق محکوم علیه ...

تعلیق اجرای مجازات (ادامه مطلب) - بیان حق

2-تعلیق مراقبتی: برای این که تعلیق اجرای مجازات به هدف اصلی خویش که بازاجتماعی شدن مرتکب جرم ...

Ghavanin.com : Iran Law Database Leading and powerfull ...

مجازات مشقتي است كه از طرف هيئت حاكمه نسبت به كسي كه با ارتكاب يك جرم نظم جامعه را مختل و به ...

تعلیق اجرای مجازات - shiraztahghigh.com

در فصل اول این تحقیق در مورد تعلیق ساده مجازات وخصوصیات این تعلیق واهداف وفواید آن و همچنین ...

جزا و جرم شناسي - تعلیق اجرای مجازات

جزا و جرم شناسي - تعلیق اجرای مجازات - به نام خدایی که چو حکم کند همه ما محکومیم - جزا و جرم شناسي

جزا و جرم شناسي - تعلیق اجرای مجازات

جزا و جرم شناسي - تعلیق اجرای مجازات - به نام خدایی که چو حکم کند همه ما محکومیم - جزا و جرم شناسي

تخصصی وکالت و حقوق lawyer.com - تعليق اجرای مجازات

تخصصی وکالت و حقوق lawyer.com - تعليق اجرای مجازات اهداف و آثار(بخش آخر) - وکالت و مشاوره و ...

دفتر وکیل-مشاوره حقوقی با تلفن 66122713 - مفهوم تعلیق ...

دفتر وکیل-مشاوره حقوقی با تلفن 66122713 - مفهوم تعلیق اجرای مجازات ...

اطلاعات حقوقی مفید - تعلیق اجرای مجازات

تعلیق اجرای مجازات، اولین بار در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 طی مواد 47 تا 50 از نوع تعلیق ساده ...

دادگستر - بررسی تعلیق و تعویق مجازات در فرایند …

دادگستر - بررسی تعلیق و تعویق مجازات در فرایند دادرسی کیفری در حقوق فرانسه - وبلاگ حمید ...

مرکز پژوهشها - قانون تعلیق اجرای مجازات

قانون تعلیق اجرای مجازات ‌قانون تعلیق اجرای مجازات ‌مصوب 1346.4.26 ‌ماده 1 - در کلیه ...

دانلود مقاله تعلیق اجرای مجازات - 30570

تعلیق اجرای مجازات فهرست مطالب مبحث اول – تعلیق مجازات گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای ...

تعلیق اجرای مجازات - websitevakil.com

تعلیق اجرای مجازات ماده 46- در جرائم تعزیری درجه سه تا ه8ت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط ...

تعلیق مجازات - وبلاگ حقوقی محمد حسنی

طبق ماده 27 قانون مجازات اسلامی دادگاه بدوی ، قرار تعلیق اجرای مجازات را ضمن حکم به محکومیت ...

«مجازات تعلیقی» چیست؟ - ایسنا

«تعلیق» در مجازات چه معنایی دارد و با چه شرایطی می‌توان مجازات فردی را معلق کرد؟ مدت مجازات ...

یادداشت حقوقی - تعلیق اجرای مجازات (جزوه دکتر اقایی …

یادداشت حقوقی - تعلیق اجرای مجازات (جزوه دکتر اقایی نیا دوره کارشناسی دانشگاه تهران ...

«مجازات تعلیقی» چیست؟ | سایت حقوقی وکیل محمد …

«تعلیق» در مجازات چه معنایی دارد و با چه شرایطی می‌توان مجازات فردی را معلق کرد؟ مدت مجازات ...

آیا «مجازات تعلیقی» سوء سابقه است؟ - ایسنا

آیا اگر کسی به مجازات تعلیقی محکوم شود، این مجازات جزو سوابق کیفری وی خواهد شد و هنگام ...

وکالت آنلاین - شرایط بهره‌مندی از امتیاز تعلیق مجازات

مبنای تعلیق اجرای مجازات، اصل فردی کردن مجازات‌ها است که توجه خاص به وضعیت مرتکب جرم دارد.

کانون وکلای دادگستری اصفهان - تعلیق اجرای مجازات

تعلیق اجرای مجازات عبارت از این است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با ...

«مجازات تعلیقی» چیست؟ - asriran.com

اجازه تعلیق اجرای حکم به نحو مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامی اختصاص به حاکم دادگاه دارد.

تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار ( قسمت چهارم و آخر) | …

بخش چهارم – آثار تعلیق پس از بیان کلیاتی از این تاسیس حقوقی و بررسی فایده و ماهیت حقوقی آن ...

تعلیق اجرای مجازات در قوانین جزایی_ فرصتی قانونی …

تعلیق اجرای مجازات، تاسیسی ارفاقی است که در حقوق کیفری بسیاری از کشورها و از جمله کشور ما ...

تعلیق اجرای مجازات - nabproje.rozblog.com

تعلیق اجرای مجازات دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 33 کیلوبایت ...

تعلیق اجرای مجازات - پورتال ( پرتال ) حقوق

تعلیق اجرای مجازات در چه شرایطی صورت می‌گیرد؟ نویسنده: ... - ۱۳٩٤/٢/٢٠ . بهترین و جدیدترین ...