بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپامقاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنینی تطبیقی سایت سنای فرانسه1 که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی»2 منتشر گردیده است

پیش درآمد
هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت:
- ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،...)؛
- مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛
- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛
در این مطالعه، موضوعات ویژه ای همچون صغار و بیماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین شرایط اساسی لازم الرعایه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسیونهای بین المللی، نیز مورد بررسی واقع نشده اند.
فهرست مطالب
مطالعه نظام تقنینی
مقررات فرانسه
هنگام انشاء قرار بازداشت موقت
ترافعی بودن دادرسی
صادرکننده قرار
موجبات قرار
تبعی بودن بازداشت موقت
تقاضای تجدیدنظر
در طی بازداشت موقت
مدت بازداشت موقت
بررسی صحت بازداشت موقت
جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی
مقررات آلمان
هنگام انشاء قرار بازداشت موقت
ترافعی بودن دادرسی
صادرکننده قرار
موجبات قرار
تبعی بودن بازداشت موقت
تقاضای تجدید نظر
تقاضای تجدید نظر نسبت به قرار بازداشت
در طی بازداشت موقت
مدت بازداشت موقت
بررسی صحت بازداشت موقت
بررسی اداری
با درخواست متهم
جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی
انگلستان و ولز
هنگام انشاء قرار بازداشت موقت
ترافعی بودن دادرسی
صادرکننده قرار
موجبات قرار
تبعی بودن بازداشت موقت
تقاضای تجدیدنظر
در طی بازداشت موقت
مدت بازداشت موقت
بررسی صحت بازداشت موقت
جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی
مقررات بلژیک
هنگام انشاء قرار بازداشت موقت
ترافعی بودن دادرسی
صادرکننده قرار
موجبات قرار
تبعی بودن بازداشت موقت
تقاضای تجدیدنظر
در طی بازداشت موقت
مدت بازداشت موقت
بررسی صحت بازداشت موقت
جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی
مقررات دانمارک
مقررات اسپانیا
مقررات ایتالیا
مقررات هلند


بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا


بازداشت موقت


حقوق شهروندی


اروپا


بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا (1)

2/19/2016 · بازداشت موقت و حقوق ... بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا ... بازداشت موقت و حقوق شهروندی ...

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا(قسمت1)

6/7/2016 · بازداشت موقت و حقوق ... بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا ... بازداشت موقت و حقوق شهروندی ...

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا (2) | شبکه …

... «هر کس که دستگير می شود، ظرف بيست و چهار ساعت در مقابل قاضی حاضر خواهد ... جستجو در انجمن ...

گفتارهايی در حقوق جزا و جرمشناسی - «بازداشت موقت و حقوق ...

... «بازداشت موقت و حقوق شهروندی در ... و حقوق شهروندی در اروپا ... بازداشت موقت و حقوق ...

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا (1) | شبکه …

... که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی»[2] ...

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا (2) - حقوقدانان

حقوق تطبیقیبازداشت موقت و حقوق شهروندی در ... و حقوق شهروندی در اروپا ... بازداشت موقت، در هر ...

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا (1)

... بازداشت موقت و حقوق شهروندی در ... و حقوق شهروندی در اروپا ... بازداشت موقت و حقوق ...

مؤسسه ی حقوقی مهر ایران - بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

... بازداشت موقت و حقوق شهروندی در ... و حقوق شهروندی در اروپا ... « بازداشت موقت و حقوق ...

دانشگاه ازاد نوراباد ممسني - بازداشت موقت و حقوق شهروندی ...

... بازداشت موقت و حقوق ... پزشکی،حقوق ... اسمس،عکس،طنز و..... در ...

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا (8)

... موقت و حقوق شهروندی در اروپا (8) بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا ... بازداشت موقت و حقوق ...

دانشگاه ازاد نوراباد ممسني - بازداشت موقت و حقوق شهروندی ...

... بازداشت موقت و حقوق ... پزشکی،حقوق ... اسمس،عکس،طنز و..... در ...

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا (8)

... موقت و حقوق شهروندی در اروپا (8) بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا ... بازداشت موقت و حقوق ...

دانلود مقاله حقوق با عنوان بازداشت موقت و حقوق شهروندی در ...

... بازداشت موقت و حقوق شهروندی»2 ... و حقوق شهروندی در اروپا ... بازداشت موقت و حقوق ...

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا 1

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در ... بازداشت موقت و حقوق ... و حقوق شهروندی در اروپا 1 ...

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

... تمدید مدت بازداشت، و مقررات ... موقت و حقوق شهروندی در ... را انجام داده و بلافاصله ...

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا ... بازداشت موقت و حقوق ... موقت و حقوق شهروندی در ...

خرید آنلاین - بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در ... و حقوق شهروندی در اروپا ... بازداشت موقت و حقوق ...

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا - یارا فایل

دانلود تحقیق بررسی تاثیر ورزش همگانى بر جامعه و ... در مورد گل ... بازداشت موقت و حقوق ...

مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا – ..::مجله ...

مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در ... و حقوق شهروندی در اروپا . ... در مورد بازداشت موقت ...

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در ... و حقوق شهروندی در اروپا ... بازداشت موقت و حقوق ...

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا - یارا فایل

دانلود تحقیق بررسی تاثیر ورزش همگانى بر جامعه و ... در مورد گل ... بازداشت موقت و حقوق ...

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا ... بازداشت موقت و حقوق ... موقت و حقوق شهروندی در ...

مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا – ..::مجله ...

مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در ... و حقوق شهروندی در اروپا . ... در مورد بازداشت موقت ...

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در ... و حقوق شهروندی در اروپا ... بازداشت موقت و حقوق ...

دانلود مقاله در مورد بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

دانلود مقاله در مورد بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا: دانلود تحقیق در مورد بازداشت ...

خرید و دانلود تحقيق قرار بازداشت موقت در حقوق

... بازداشت موقت در حقوق ... موقت و حقوق شهروندی در اروپا_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از ...

مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

9/30/2009 · ... بازداشت موقت و حقوق شهروندی ... بازداشت موقت و حقوق ... و حقوق شهروندی در اروپا ...

حقوق شهروندی در اروپا - vekalat.info

... موقت و حقوق شهروندی ... ,حقوق شهروندی در اروپا ... بازداشت موقت و حقوق ...

حقوق شهروندی در اروپا

دانلود مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا ؛ یک ... بازداشت موقت و حقوق ...

Law Journal

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا. ... که در نوامبر 2004 تحت عنوان ‏‏«بازداشت موقت و حقوق ...