مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ورزشیقانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یكی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگیری تمامی انكانات از این وسیله نیز استفاده نماید قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه

قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یكی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگیری تمامی انكانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دكترینهای موجود ، دیدگاههای متفاوتی را مطرح كردهاند كه در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است .
بررسی حقوقی حوداث ورزشی در كشور ما مراحل اولیه خود را میگذاراند هرچند كه در منابع فقهی به رغم محدودیت كمی و كیفی ، از قدمت طولانی برخوردار است . درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از سال 1355 در دانشكدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد .
كتابها ،مقالات ، پایان نامه ها و تحقیقات قابل توجهی به رشته تحر درآمده و امید است شتاب این روند افزایش یابد اگر توجه داشته باشیم كه از یك سو بیش از سی میلیون نقر در كشور ما به عناوین مختلف به فعالیتهای ورزشی اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبی آن مانند مربیگری ،سرپرستی ،داوری تولید لوازم و تجهیزات ورزشی به كار مشغول هستند ،میلیونها نفر از مردم مشتاقانه رویدادهای ورزشی را دنبال میكنند و از سوی دیگر چنانچه به نقش حیاتی ورزش در تعالی و برومندی افراد جامعه معتقد باشیم و تفكیك ناپذیری حادثه از ورزش را بپذیریم آنگاه جایگاه حقوق ورزشی در میان سایر رشتههای حقوقی به خوبی نمایان میشود ، بنا به قول فیلسوف مشهور « وایتهد » تنها دلیلی كه وجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را توجیه می كند همان كشف و حفظ ارتباط میان دانش و حقیقت با فضای كلی زندگی است .
عنایت به این دیدگاه واقع بینانه ، رسالت مجامع علمی در خصوص مورد ، بیش از پیش آشكار خواهد شد .
فهرست مطالب
چكیده
جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی
ورزش وسیلهای بنیادین برای تحقق هدف
تعریف تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه قانون اساسی
مسئولیت كیفری ناشی از ورزش
سوابق فقهی
متن تحریر الاحكام
سوابق قانونی
آیا فعالیت های ورزشی از علل موجهه است
تحلیل فقهی
تحلیل حقوقی
رویه قضائی
نقد و بررسی رأی
دامنه شمول قانون بر افراد حادثه دیده
ورزشكاران حادثه دیده
داوران ، مربیان و سایر كاركنان حاضر در محل
تماشاگران مصدوم
مفهوم و مصادیق مقررات
نقش عنصر معنوی در عملیات ورزشی
رعایت موازین شرعی
ملاك مخالفت شرعی با فعالیتهای ورزشی
منابع


مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ورزشی


مسئولیت كیفری


عملیات ورزشی


Law Journal

مسئولیت كیفری ناشی از ... « اعمال زیر جرم محسوب نمی شود000 3 .حوادث ناشی از عملیات ورزشی ...

مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ورزشی

مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ورزشی ... مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ورزشی ,دانلود پروژه ...

مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ورزشی

مسئولیت كیفری ناشی از ... قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت ...

مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ورزشی

مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ورزشی دسته: ... مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ورزشی دسته: ...

Law Journal

مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ورزشی. ... آرشیو; صفحه اصلی; مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ...

مسؤلیت جزایی ناشی از عمل دیگری در قوانین جزایی …

... باید مسئولیت ناشی از ... و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات ... موضوع مسئولیت كیفری ...

دانستنیهایی مفید ازهمه جا ،از همه چیز ،برای همه - …

... در باب مسئولیت كیفری یا ... غیر عملیات ورزشی. قبل از بررسی ... یا اموال ناشی از تقصیر ...

حق سپید - حقوق ورزش در گفتگو با دکتر حسین …

مصونیت از مسؤولیت در ورزش ... ناشی از عملیات ورزشی که در ... مسئولیت كیفری ناشی از ...

حقوقی***** - حدود مسئولیت جزایی بخش دوم

حوادث ناشی از عملیات ورزشی ... « اطفال در صورت ارتكاب جرم مبری از مسئولیت كیفری هستند و ...

گزارشی خواندنی از زندگی رضا جاودانی، همسرش و …

... صحبت كنیم، از آنجایی كه ... مسئولیت‌های كیفری ناشی از عملیات ... های ورزشی آغاز ...

مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ورزشی

مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ورزشی دسته: ... مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ورزشی دسته: ...

Law Journal

مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ورزشی. ... آرشیو; صفحه اصلی; مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ...

مسؤلیت جزایی ناشی از عمل دیگری در قوانین جزایی …

... باید مسئولیت ناشی از ... و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات ... موضوع مسئولیت كیفری ...

دانستنیهایی مفید ازهمه جا ،از همه چیز ،برای همه - …

... در باب مسئولیت كیفری یا ... غیر عملیات ورزشی. قبل از بررسی ... یا اموال ناشی از تقصیر ...

حق سپید - حقوق ورزش در گفتگو با دکتر حسین …

مصونیت از مسؤولیت در ورزش ... ناشی از عملیات ورزشی که در ... مسئولیت كیفری ناشی از ...

حقوقی***** - حدود مسئولیت جزایی بخش دوم

حوادث ناشی از عملیات ورزشی ... « اطفال در صورت ارتكاب جرم مبری از مسئولیت كیفری هستند و ...

گزارشی خواندنی از زندگی رضا جاودانی، همسرش و …

... صحبت كنیم، از آنجایی كه ... مسئولیت‌های كیفری ناشی از عملیات ... های ورزشی آغاز ...

فروشگاه اینترنتی تحقیق و پایان نامه DOCiran.com

تحقیق مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ورزشی . 45 ... تحقیق مسئولیت كیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی ...

بررسی مبانی فقهی و حقوقیِ امور ورزشی

بررسی مبانی فقهی و حقوقیِ امور ورزشی ... و خارجی ، ۸ نمونه از مجتمع های مسکونی ایرانی و ...

بزرگترین مرکز دانلود علمی آموزشی - مطالب پایان …

مقاله مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ... برچسب ها : مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ورزشی، پروژه ...

وبلاگ حقوقی آستانه - جرایم ورزشی در قانون مجازات …

... توجیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی به مبانی ... که در اثنای عملیات ورزشی مرتکب جرح ...

وبلاگ حقوقی آستانه - حقوق ورزش

... خاطر هیجانات ناشی از عملیات ورزشی مرتکب ... از مسؤولیت در ورزش شرط ... كیفری 58 . آیین ...

بیوگرافی رضا جاودانی وهمسرش- هایپرکلابز

... بودم در رابطه با مسئولیت‌های كیفری ناشی از ... ورزشی را دنبال نمیكردم ... از او می‌پرسیم ...

بزرگترین مرکز دانلود علمی آموزشی - مطالب ابر …

مقاله مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ورزشی . ... مقاله مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ورزشی

مسئولیت كیفری - hoghooghmaghaleh.samenblog.com

مسئولیت كیفری ... بخشی از متن: دانلود مقاله مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ...

حقوق ایرانی - مقالات حقوقی

... و پس از گسترش عملیات ... های ناشی از حوادث ورزشی ... در نظام مسئولیت ناشی از عیب ...

حقوقی.فرهنگی.اجتماعی.آموزشی

البته در آغاز به دلیل آنكه مسؤولیت مدنی و مسؤولیت كیفری از ... حوادث ناشی از عملیات ورزشی ...

حق سپید - استاد محسن عبدالهی

«چالش های مسئولیت كیفری دولت از ... « حق حیات در عملیات ... مسئولیت كیفری ناشی از حوادث ورزشی;

جدید ترین عکسهای ایرانی روز - مطالب عمومی

از دیگر عوامل ... بودم در رابطه با مسئولیت‌های كیفری ناشی از عملیات ... ورزشی (3) عكسهای مدل ...

حقوق ایرانی - آموزه های حقوقی

... و پس از گسترش عملیات بانكی ... مسؤولیت های ناشی از حوادث ورزشی ... ورزشی, مسئولیت ...