بررسی عوامل موثر بر خود پنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط با پیشرفت تحصیلیچكیده این پژوهش با عنوان « بررسی عوامل مؤثر بر خودپنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط با پیشرفت تحصیلی » در شهرستان سردشت، در بهارسال 1386 برای رسیدن به اهداف زیر اجرا شده است

dir="RTL" > چكیده : این پژوهش با عنوان « بررسی عوامل مؤثر بر خودپنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط با پیشرفت تحصیلی » در شهرستان سردشت، در بهارسال 1386 برای رسیدن به اهداف زیر اجرا شده است .  برآورد میزان تأثیرات روابط انسانی والدین با فرزندان ، روابط انسانی اولیاء مدرسه با دانش آموزان، روابط همسالان با یکدیگر در ایجاد  خود پنداری مثبت آنان و بر آورد میزان ارتباط خود پنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط  با پیشرفت تحصیلی آنان.    برای اجرای پژوهش 1014 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی براساس نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای از رشته ها و پایه های مختلف انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بسته پاسخ می باشد. سؤالات بر اساس طیف لیکرت با توجه به آزمونهای خود پنداری را جرز ، و عزت نفس کوپر اسمیت تنظیم شده است .


بررسی عوامل موثر بر خود پنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط با پیشرفت تحصیلی


خود پنداری را جرز ، و عزت نفس کوپر اسمیتبررسی عوامل موثر بر خود پنداری مثبت دانش آموزان پیشرفت تحصیلی تأثیرات روابط انسانی والدین با فرزندان ، روابط انسانی اولیاء مدرسه با دانش آموزان


بررسی عوامل موثر بر خود پنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط ...

بررسی عوامل موثر بر خود پنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط با پیشرفت تحصیلی . چكیده : این ...

پژوهشگران مرند - بررسي عوامل موثر بر خود پنداري مثبت دانش ...

... بررسي عوامل موثر بر خود پنداري مثبت دانش آموزان در ارتباط با ... ارتباط با پیشرفت تحصیلی ...

دانلود پژوهش بررسی عوامل موثر بر خود پنداری مثبت دانش ...

دانلود پژوهش بررسی عوامل موثر بر خود پنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط با پیشرفت تحصیلی ...

پژوهش بررسی عوامل موثر بر خود پنداری مثبت دانش آموزان در ...

... و کار در منزل با ... بررسی مشکلات یادگیری خط بریل از دیدگاه معلمان دانش آموزان ...

دانلود مقاله

... بر خود پنداری مثبت دانش ... بررسی عوامل موثر بر خود پنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط با ...

دانلود فایل ( پژوهش بررسی عوامل موثر بر خود پنداری مثبت ...

... بررسی عوامل موثر بر خود پنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط با ... بر خود پنداری مثبت دانش ...

پژوهش بررسی عوامل موثر بر خود پنداری مثبت دانش آموزان در ...

... عوامل موثر بر خود پنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط با ... در ارتباط با پیشرفت تحصیلی, ...

درباره سردشت

بررسي عوامل موثر بر خود ... دانش آموزان در ارتباط با ... ارتباط خود پنداری مثبت ...

تـأثیـر عوامل خانوادگی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

... و موثر در پیشرفت تحصیلی ... عوامل خانوادگی بر ... پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی ...

با – برگه 20 – ایران فایل - iranfille.ir

... موثر بر خود پنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط با ... در ارتباط با پیشرفت تحصیلی ...

با – برگه 20 – ایران فایل - iranfille.ir

... موثر بر خود پنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط با ... در ارتباط با پیشرفت تحصیلی ...

پژوهش بررسی عوامل موثر بر خود پنداری مثبت دانش آموزان در ...

پژوهش بررسی عوامل موثر بر خود پنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط با پیشرفت تحصیلی -

فروش فایل پژوهش بررسی عوامل موثر بر خود پنداری مثبت دانش ...

فروش فایل پژوهش بررسی عوامل موثر بر خود پنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط با پیشرفت تحصیلی

پژوهشگران مرند - لیست تحقیقات موجود در کمیته …

بررسی عوامل موثر ... بررسی عوامل موثر بر خود پنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط با پیشرفت ...

دانلود پروژه بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ...

... بررسی عوامل موثر بر خود پنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط با ... بر خود پنداری مثبت دانش ...

انجام پایان نامه ومقالات دانشجویی - بررسی علل عدم …

5-عوامل موثر بر افت تحصیلی: ... تكلیف دانش آموزان در منزل ... کشوری تاریخ با بررسی نتایج ...

بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ... بر پیشرفت تحصیلی دانش ...

بررسی تاثیر ارتباط والدین با مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش ...

... بر پیشرفت تحصیلی دانش ... عوامل موثر بر خود ... دانش آموزان در ارتباط با ...

پایان نامه بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در ...

... بدهند در ارتباط با هدف ... بررسی عوامل موثر در ان از ... بر پیشرفت تحصیلی دانش ...

Motivation دلایل افت تحصیلی دانش آموزان و روشهای …

... درسی در دانش آموزان. بر روی ... عوامل موثر بر افت تحصیلی: ... برای ارتباط با دانش ...

Motivation دلایل افت تحصیلی دانش آموزان و روشهای …

... درسی در دانش آموزان. بر روی ... عوامل موثر بر افت تحصیلی: ... برای ارتباط با دانش ...

خود شاخ پنداری :: جستجو

... بررسی عوامل موثر بر خود پنداري مثبت دانش آموزان در ارتباط با ... در ارتباط با پیشرفت تحصیلی ...

پایان نامه بررسی رابطه بین فردی معلم و دانش آموز و …

... آن در پیشرفت تحصیلی دانش ... مثبت با دانش آموزان خود ... موثر بر رابطه ی معلم با ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل فرهنگی و …

زمانه با خود تغییر در پی ... و پیشرفت تحصیلی در دانش ... و بررسی عوامل موثر بر شکاف ...

پایان نامه - آموزش و درمان

85- بررسی ارتباط پیشرفت تحصیلی با ... 117- شناخت و بررسی عوامل موثر در ... بر پیشرفت تحصیلی دانش ...

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان ...

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری ... بر اساس پایه تحصیلی ... از خود دانش آموزان ...

آموزش وپرورش ابتدایی - بررسی وعلل افت تحصیلی دانش آموزان

عوامل موثر بر افت تحصیلی: ۱. عوامل مربوط به خود دانش آموز · عوامل ...

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی

... عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش ... بررسی عوامل موثر بر ... و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان.

دبستان سلمان فارسی - علل افت تحصیلی در دانش آموزان

... درسی در دانش آموزان. بر روی ... عوامل موثر بر افت تحصیلی: ... برای ارتباط با دانش ...

روانسنجی - عوامل موثر در افت تحصيلي

... عنوان «بررسی عوامل موثر بر افت ... با افت تحصیلی ارتباط ... تحصیلی در دانش آموزان ...