پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیمپروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

اولین بار چینی ها از پتاس (شوره یا نیترات پتاسیم) برای تهیه باروت استفاده كردند. اولین ذخیره سنگی پتاس در سال 1839 میلادی، در ضمن حفاری برای اكتشاف نمك، در استاس فورت آلمان به طور تصادفی كشف شد. تا آن زمان تأمین پتاس از منابع سنگی ناشناخته بود. حفاری در ابتدا به منظور دستیابی به ذخایر نمك كشف شده علاوه بر سدیم دارای پتاسیم و منیزیم نیز بود. در 1859 با استفاده از فرآیند خالص سازی برای جدا كردن كلریدهای سدیم و منیزیم از نمك كشف شده (كارنالیت). پتاس معدنی قابل استفاده شد و برای اولین بار به عنوان كود برای حاصلخیزی محصولات كشاورزی مثل پنبه و سبزیجات مورد استفاده قرار گرفت. به غیر از منابع سنگی پتاس، از تبخیر آب دریاچه های شور نیز پتاس قابل استحصال است و درواقع اصلی ترین و بهترین منابع پتاس در ذخایر لایه ای از نمك زیر زمینی است كه دارای درجه خلوص بالا، تناژ زیاد كانسنگ و هزینه معدنكاری كمتر و اقتصادی تر است. به علت حلالیت زیاد كانیهای پتاسیم، پتاس، موجود در ذخایر نمكی بهترین نوع برای كودهای است.
در سال 1870 میلادی تهیه پتاس ازمنابع خاكستر جلبكها و خزه های دریایی آغاز شد و تا اوایل قرن نوزدهم میلادی تهیه پتاس ازمنابع خاكستر جلبكها و خزه های دریایی آغاز شد و تا اوایل قرن نوزدهم میلادی میزان تولید آن به حدود 20 هزار تن در سال رسید ولی از 1930 این روش رو به ركود گذاشت به طوری كه اكثر كارگاه های آن تعطیل شد. كربنات پتاسیم اولین كانی صنعتی تهیه شده درامریكا بود و موجب پیشرفت صنایع شیمیایی در اوایل قرن نوزدهم شد. كاربردهای اولیه پتاس در صنایع ساخت شیشه و صابون، رنگرزی، تهیه باروت از شوره و … بوده است.
فهرست
پتاسیم ........................................................................................................................................... 3
تاریخچه پتاسیم ............................................................................................................................. 7
شرایط تشکیل وژنز پتاس ............................................................................................................. 9
چگونگی کشف پتاسیم .............................................................................................................. 12
پیدایش پتاسیم ........................................................................................................................... 13
خواص پتاسیم ............................................................................................................................. 14
طرز تهیه پتاسیم ........................................................................................................................ 15
کاربرد پتاسیم .............................................................................................................................. 15
روشهای اکتشاف و استخراج و فرآوری پتاس .......................................................................... 18
روشهای عمده استخراج پتاس ................................................................................................... 19
روشهای متداول فرآوری پتاس .................................................................................................. 21
ناخالصیهای پتاس و ضرورت فرآوری آن .................................................................................... 24
پتاسیم در بدن .............................................................................................................................. 24
منابع غذایی پتاسیم .................................................................................................................... 25
کاربرد نیترات پتاسیم ................................................................................................................... 27
پتاسیم در طبیعت ........................................................................................................................ 27
عوارض کاهش پتاسیم در گیاه ................................................................................................. 27
پرمنگنات پتاسیم ......................................................................................................................... 29
کودهای پتاسیم دار ................................................................................................................... 29
پتاسیم در آجر ............................................................................................................................... 30
کانی های پتاس .......................................................................................................................... 31
آلونیتها (سولفاتهای آبدار) گرمایی .......................................................................................... 31
کاربرد آلونیت ................................................................................................................................ 31
کاربرد کائولینیت .......................................................................................................................... 31
انواع کودهای پتاسه .................................................................................................................. 32
انواع کانسارهای پتاس .............................................................................................................. 32
سزیم ............................................................................................................................................ 34
کاربرد سزیم ................................................................................................................................. 36
تاریخچه سزیم .............................................................................................................................. 37
پیدایش سزیم .............................................................................................................................. 38
ایزوتوپ های سزیم .................................................................................................................... 38
هشدارهایی درباره سزیم ........................................................................................................... 39
اثر سزیم بر سلامتی انسان ........................................................................................................... 39
............................................................................................................................................................
منابع ............................................................................................................................................. 40


پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم


دانلود پروژه فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم پروژه پتاسیم پروژه سزیم پروژه فلزات فلزات صنعتی


پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و ... 41 پروژه شناخت فلزات صنعتی ... صنعتی پتاسیم و سزیم ...

دانلود پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و ... ,دانلود پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم ,دانلود ...

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم - ترجمه مقالات و ...

عنوان: پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم; فهرست مطالب. پتاسیم… 3. تاریخچه پتاسیم… 7

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم ... پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم ,دانلود ...

دانلود پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم سزیم

... فلزات صنعتی پتاسیم سزیم. ... پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم . پروژه شناخت فلزات ...

خرید آنلاین - پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و ... پروژه شناخت فلزات صنعتی ... فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم.

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم - …

... شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و ... پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم; فهرست مطالب. پتاسیم ...

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم ...

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

پروژه شناخت فلزات صنعتی ... پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم ... شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم.

دانلود پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

دانلود پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم ... دانلود پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و ...

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم , ... پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم , ...

خرید آنلاین - پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و ... پروژه شناخت فلزات صنعتی ... فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم.

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم - …

... شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و ... پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم; فهرست مطالب. پتاسیم ...

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم ...

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

پروژه شناخت فلزات صنعتی ... پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم ... شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم.

دانلود پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

دانلود پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم ... دانلود پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و ...

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

دانلود پروژه فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم پروژه پتاسیم پروژه سزیم ... پروژه شناخت فلزات صنعتی ...

دانلود پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

دانلود پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و ...

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم - حامی …

... طراحی برای فایل پروژه ... صنعتی پتاسیم و سزیم. ... پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم ...

فروشگاه تخصصی جزوات درسی و سوالات کنکور

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم. فرمت ورد 41 صفحه تمام پتاس جهان از ذخایر تبخیری همراه ...

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

دانلود پروژه فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم پروژه پتاسیم پروژه سزیم ... پروژه شناخت فلزات صنعتی ...

دانلود پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

دانلود پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و ...

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم - حامی …

... طراحی برای فایل پروژه ... صنعتی پتاسیم و سزیم. ... پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم ...

فروشگاه تخصصی جزوات درسی و سوالات کنکور

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم. فرمت ورد 41 صفحه تمام پتاس جهان از ذخایر تبخیری همراه ...

پروژه فلزات - دانلود فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و

سفارش انجام پروژه و پایان ... دانلود و خرید فایل تحقیق درباره تنظیم شرایط محیطی در ...

خرید و دانلود پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

سفارش انجام پروژه و پایان ... دانلود تحقیق و مقاله الماس شرق ۲۹ ...

مهندسی مکانیک - filebooker.com

... بادی,پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم,تراش ... صنعتی پتاسیم و سزیم پروژه شناخت ...

دانلود پروژه - filebooker.com

... اتوماسیون و نگهداری تعمیرات,پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و ... صنعتی پتاسیم و سزیم ...

بكارگیری روش پردازش تصویر جهت تعیین میزان پتاسیم

تحقیق و پروژه ... اصلی رشد و نمو گیاه است. جهت شناخت خاك ... پتاسیم بر خلاف ازت و فسفر ...

تحقیق میزان پتاس مورد نیاز در زراعت چغندرقند - 9757

تحقیق و پروژه ... پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم ... پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم ...