بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شمال خوزستانبر خلاف دوران گذشته که اطلاعات و تکنولوژی در اختیار صاحب نظران فن و صنایع قرار داشت و مشروعیت آن نیز به تایید و تصدیق آنان مرتبط بود

 پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شمال خوزستان


-1- مقدمه

دوران جدید كه به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، بشر امروز جامعه­ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT )[1] را تجربه می­كند كه از ویژگیهای خاص خود برخوردار است. چنین جامعه­ای را جامعه اطلاعاتی می­گویند (صرافی زاده، 1383 ، ص 5).

جامعه اطلاعاتی جامعه­ای است كه در آن زندگی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افراد جامعه به فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته است و جامعه­ای است كه در آن مردم در محل كار ، منزل و حتی در اماكن تفریحی از این تكنولوژی­ حداكثر استفاده را می­برند.

بر خلاف دوران گذشته كه اطلاعات و تكنولوژی در اختیار صاحب نظران فن و صنایع قرار داشت و مشروعیت آن نیز به تایید و تصدیق آنان مرتبط بود در جامعه جدید اطلاعات تكنولوژیستها علمای اجتماعی و مردم معمولی نیز مرتبط با تكنولوژی اطلاعاتی قرار گرفته و بخشی از زندگی روزمره آنان شده است. زیرا اطلاعات و اخبار در گروه نیازهای اساسی همه مردم قرار گرفته است و تولیدات آن استفاده همه جانبه دارد. در حالی كه در دوران گذشته استفاده از تكنولوژی مرتبط با قشر خاصی بود و فراگیری زیادی نداشت (آذرخش، مهراد،1383،ص 25).

ویژگی‌دیگر جامعه اطلاعاتی كالا شدن اطلاعات است، اطلاعات كالا شده و به مدد تكنولوژی های جدید ارتباطی در دسترس هر كسی كه طالب آن باشد قرار می­گیرد. در این گونه جوامع مفاهیم سنتی موجود در زمینه­هایی چون اقتصاد، آموزش ، كسب و كار، مدیریت و تجارت دچار تحول می­گردد. با گذر از عصر صنعتی و ورود به عصر اطلاعات و به گفته الوین تافلر[2] (عصر دانایی) نیاز روزافزون بشر برای آموزش متفاوت­تر با آنچه در گذشته بوده است بیشتر حس می­شود در همین راستا تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات كه به طور فزاینده­ای در حال گسترش است می­تواند به نحو مطلوبی تمامی امور زندگی را تحت تاثیر قرار دهد (احمدی نژاد ، 1379 ، ص 24).

فهرست مطالب                                    فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه : 1

2-1 بیان مسأله 2

3-1 اهمیت وضرورت پژوهش: 3

4-1 انگیزه پژوهشگر: 4

5-1 هدف پژوهش: 5

6-1 سوالات پژوهش: 6

7-1 تعاریف نظری وعملیاتی متغیرهای پژوهش.. 7

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2مبانی نظری پژوهش.. 9

1-1-2 فرهنگ سازمانی. 9

2-1-2تعاریف فرهنگ سازمانی: 10

3-1-2اهمیت فرهنگ سازمانی. 11

4-1-2 خصوصیات فرهنگ سازمانی. 11

5-1-2منابع فرهنگ... 12

6-1-2شیوه پیدایش فرهنگ... 12

7-1-2انواع فرهنگ سازمانی. 13

8-1-2رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی. 14

9-1-2 رابطه فرهنگ و ساختارسازمان. 15

10-1-2 فرهنگ سازمانی و توسعه 15

11-1-2 نقش فرهنگ سازمانی در مدیزیت دانش.. 15

12-1-2 رابطه فناوری و فرهنگ... 16

13-1-2 الگوی اساسی برای تبیین وتشریح فرهنگ سازمانی. 17

2-2 فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 19

1-1-2 تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 19

2-2-2 مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات: 20

3-2-2 چیستی فناوری. 22

4-2-2 تقسیم بندی کشورهای جهان. 23

5-2-2کاربردهای فناوری اطلاعات: 24

1-5-2-2 پول الکترونیکی2. 24

2-5-2-2 تجارت الکترونیکی 2. 24

3-5-2-2 دولت الکترونیکی 1. 25

4-5-2-2 نشر الکترونیک 2. 25

6-2-2 شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 26

7-2-2 اینترنت.. 28

3-2 پیشینه پژوهش.. 28

فصل سوم :روش اجرای تحقیق. 31

3-1 مقدمه 32

3-2نوع و روش تحقیق. 32

3-3 جامعه آماری. 33

4-3-نمونه آماری. 33

5-3 روش نمونه گیری. 33

6-3 ابزارجمع آوری داده ها 34

فصل چهارم 35

تجزیه و تحلیل داده‌ها 35

1-4 مقدمه 36

2-4اطلاعات عمومی. 36

3-4 توصیف داده ها 38

4-4   تحلیل داده ها 49

1-4-4 سوالات اصلی پژوهش.. 49

2-4-4   سوالات فرعی پژوهش.. 51

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 66

1-5 بحث و نتیجه گیری. 67

1-1-5 تفسیر سوال اصلی پژوهش.. 67

2-1-5 سوالات فرعی پژوهش.. 68

2-5 نتیجه گیری. 71

3-5 محدودیت ها و مشکلات پژوهش.. 72

4-5 پیشنهادات پژوهش.. 73

فهرست منابع. 74


بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شمال خوزستان


پایان نامه فناوری اطلاعات خوزستان فرهنگ سازمانی


پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری ...

... رابطه فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و میزان به ...

... كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش ... فرهنگ سازمانی و میزان به ...

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری ...

... فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش ...

دانلود مقاله وجزوه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و میزان به ...

... فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش ...

خرید فایل( پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

... فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش ...

دانلود بررسی رابطه بین هوش معنوی با ارتباطات سازمانی در ...

... با ارتباطات سازمانی در ... بررسی رابطه بین ... ادارات آموزش و پرورش یکی ...

studentdl.ir: سیستم همکاری در فروش فایل,sido.ir

Pease note, that we do not promote, link to, or affiliated with studentdl.ir in any way. We are just collecting studentdl.ir seo statistics and Alexa rank data for ...

برترین پکیج مجموعه اثر تنش آب روی ویژگی های …

... كارگیری فناوری اطلاعات و ... فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ...

فروش فایل پایان نامه شناسایی محتوا و بررسی میزان

... فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش ...

مقاله بررسی نكاتی در مورد روابط زناشویی و عشق …

... فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش ...

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری ...

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و ...

دانلود مقاله وجزوه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و میزان به ...

... فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش ...

پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری ...

پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ...

خرید فایل( پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

... فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش ...

دانلود بررسی رابطه بین هوش معنوی با ارتباطات سازمانی در ...

... با ارتباطات سازمانی در ... بررسی رابطه بین ... ادارات آموزش و پرورش یکی ...

studentdl.ir: سیستم همکاری در فروش فایل,sido.ir

Pease note, that we do not promote, link to, or affiliated with studentdl.ir in any way. We are just collecting studentdl.ir seo statistics and Alexa rank data for ...

برترین پکیج مجموعه اثر تنش آب روی ویژگی های …

... كارگیری فناوری اطلاعات و ... فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ...

فناوری اطلاعات ارتباطات در ادارات آموزش پرورش شمال خوزستان

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورشدرود ...

فروش فایل پایان نامه شناسایی محتوا و بررسی میزان

... فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش ...

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بکارگیری فناوری اطلاعات ارتباطات ...

بررسي رابطه فرهنگ سازماني و بکارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورشدرود ...

فروش فایل پایان نامه شناسایی محتوا و بررسی میزان

... فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش ...

دانلود فایل | پایان نامه، پروژه

... فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش ...

studentdl.ir: سیستم همکاری در فروش فایل,sido.ir

Pease note, that we do not promote, link to, or affiliated with studentdl.ir in any way. We are just collecting studentdl.ir seo statistics and Alexa rank data for ...

برترین پکیج مجموعه اثر تنش آب روی ویژگی های …

... كارگیری فناوری اطلاعات و ... فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ...

فنی و مهندسی - payfile.org

... فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش ...

پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و میزان به

پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ...

مقاله بررسی نكاتی در مورد روابط زناشویی و عشق …

... فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش ...

درس روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

درس روشهای تحقیق در روانشناسی و ... نوآوری سازمانی ... سنجش میزان بهره وری در ...

کامپیوتر - payfile.org

... فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش ...

یعقوب و چگونگی تشكیل دولت صفاری

... رابطه فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش ...