افزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین سوادآموزان کلاس پنجم مرکز یادگیری محلی حویثمسأله ای باعث شد این پژوهش به اجرا در آید ضعف سواد آموزان کلاس پنجم شماره 90 مرکز یادگیری محلی حویث در شهر الوان روستای میثم تمار

چكیده :

مسأله : مسأله ای باعث شد این پژوهش به اجرا در آید ضعف سواد آموزان كلاس پنجم شماره 90 مركز یادگیری محلی حویث در شهر الوان روستای میثم تمار در نیمه دوم سال 85 تحصیلی در انجام عملیات ضرب بود .
هدف : هدف در اجرای این پژوهش این بود كه با استفاده از تجربیات همكاران و صاحب نظران بتوانیم وضعیت موجود یعنی ضعف سواد آموزان در انجام عملیات ضرب را به وضعیت مطلوب یعنی افزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر دهیم .
روش : برنامه اجرایی با كمك همكاران تهیه شد و راهكارهای تصویبی به مدت یك ماه به اجرا در آمدند كه در این مدت مرتب بر چگونگی اجرا نیز نظارت می شد و هر چند وقت یك بار با آموزشیار سواد آموزان ، مدیر و سایر همكاران جلسه ای تشكیل و نظر آنان دریافت می شد .
ابزار جمع آوری اطلاعات : برای به دست آوردن اطلاعات از ابزارهایی مثل پرسشنامه ، مصاحبه و چك سیت استفاده شد .
یافته های پژوهش : از اجرای طرح پژوهش نتایج زیر بدست آمد :
  1. تهیه فلش كارت
  2. خواندن ونوشتن جدول ضرب
  3. نصب جدول ضرب در كلاس با استفاده از كاغذ رنگی
  4. جریمه كردن سواد آموزان به صورت نوشتن جدول ضرب به جای مشق
  5. مختصر كردن جدول ضرب
  6. استفاده از نظرات و راهنمایی های مشاور
  7. استفاده از روش اقتصادیافزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین سوادآموزان کلاس پنجم مرکز یادگیری محلی حویث


ریاضی سواد آموز بررسی ضعف سوادآموزانعملیات ضرب


افزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین ...

افزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین سوادآموزان کلاس پنجم مرکز یادگیری محلی ...

افزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین ...

... یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین سوادآموزان کلاس پنجم ... مرکز یادگیری محلی حویث ...

افزايش ميزان يادگيري در زمينه عمل ضرب تغيير در

... محلی حویث. افزایش میزان ... یادگیری+در+زمینه+عمل+ضرب+تغییر+در+ بین+سوادآموزان+کلاس+پنجم ...

دانلود (افزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین ...

دانلود (افزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین سوادآموزان کلاس پنجم مرکز ...

افزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین ...

اختصاصی از حامی فایل افزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین سوادآموزان کلاس ...

دانلود پروژه های پارسی

افزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین سوادآموزان کلاس پنجم مرکز یادگیری محلی ...

پژوهش افزایش یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین ...

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت و بسته ... تحقیق و توسعه در ... عملکرد در افزایش ...

پاورپوینت یادگیری و حافظه | شبکه مقاله

... یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین سوادآموزان کلاس پنجم ... 90 مرکز یادگیری محلی حویث ...

ریاضی

... یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین سوادآموزان کلاس پنجم مرکز یادگیری محلی حویث ...

تحقیق عدسی کلاس پنجم ابت

... بین سوادآموزان کلاس پنجم. تحقيق افزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین ...

تحقیق افزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین ...

تحقیق افزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین سوادآموزان کلاس پنجم افزایش میزان ...

دانلود پروژه های پارسی

افزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین سوادآموزان کلاس پنجم مرکز یادگیری محلی ...

افزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین ...

اختصاصی از حامی فایل افزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین سوادآموزان کلاس ...

پژوهش افزایش یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین ...

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت و بسته ... تحقیق و توسعه در ... عملکرد در افزایش ...

فروش فایل افزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در ...

فروش فایل افزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین سوادآموزان کلاس پنجم مرکز ...

ریاضی

... یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین سوادآموزان کلاس پنجم مرکز یادگیری محلی حویث ...

پاورپوینت یادگیری و حافظه | شبکه مقاله

... یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین سوادآموزان کلاس پنجم ... 90 مرکز یادگیری محلی حویث ...

تحقیق عدسی کلاس پنجم ابت

... بین سوادآموزان کلاس پنجم. تحقيق افزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین ...

تحقیق در مورد تغییر حساسیت بینایی با افزایش

تحقیق در مورد تغییر ... در این پژوهش بین ... تحقیق بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در ...

فروش دانلودی بررسی رابطه بین عزت نفس ، خود …

... ورزی در بین ... در زمینه عمل ضرب تغییر در بین سوادآموزان کلاس پنجم مرکز یادگیری ...

فروش فایل افزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در ...

فروش فایل افزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین سوادآموزان کلاس پنجم مرکز ...

افزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین ...

افزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین سوادآموزان کلاس پنجم مرکز یادگیری محلی ...

ریاضی

... یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین سوادآموزان کلاس پنجم مرکز یادگیری محلی حویث ...

پاورپوینت یادگیری و حافظه | شبکه مقاله

... یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین سوادآموزان کلاس پنجم ... 90 مرکز یادگیری محلی حویث ...

تحقیق عدسی کلاس پنجم ابت

... بین سوادآموزان کلاس پنجم. تحقيق افزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین ...

تحقیق در مورد تغییر حساسیت بینایی با افزایش

تحقیق در مورد تغییر ... در این پژوهش بین ... تحقیق بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در ...

فروش دانلودی بررسی رابطه بین عزت نفس ، خود …

... ورزی در بین ... در زمینه عمل ضرب تغییر در بین سوادآموزان کلاس پنجم مرکز یادگیری ...

نمودار گیری چاه- لاگ- چاه پیمایی - پورتال خبری

تمرین آموزشی درس چهارم فارسی پنجم ... برگرفته شده از نمودارهای چاه پیمایی در منطقه مورد ...

آموزش بدمینتون - sadafgohar.aslblog.ir

افزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین سوادآموزان کلاس پنجم مرکز یادگیری محلی ...

کاملترین فایل اجرای ساختمان فلزی گزارش كارآموزی | …

... میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین سوادآموزان کلاس پنجم مرکز یادگیری محلی حویث ...